ТРИ НЕУСПЕШНИ ОПИТА ЗА ПОРАЖЕНИЕ НА БОГА

от Тони Аламо

Не Ви ли притеснява, че Сатаната е измамил целия свят? Той на три пъти прави открито опит да замести Бога и Божието царство. Два от неговите опити пропаднаха ужасно и този трети опит, който прави сега, скоро също ще се провали.

Първият опит на Сатаната да порази Бога бил в Едемската градина, когато казал на Ева: „Истина ли каза БОГ?“ Битие 3:1-3 гласи: „А змията [Сатаната] беше най-хитра от всички полски зверове, които ГОСПОД БОГ беше създал. И тя рече на жената: Истина ли каза БОГ да не ядете от всяко дърво в градината? Жената [вместо да го упрекне и смъмри] рече на змията: „От плода на градинските дървета можем да ядем, но от плода на дървото, което е всред градината, БОГ каза: Да не ядете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете.“ Когато БОГ казва: „За да не умрете“, ТОЙ няма предвид, че смъртта е нещо кратко и моментно. ТОЙ иска да каже, че смъртта е вечна за душата на мъжа или жената, цяла вечност в пламъците на Ада, вечна смърт. Истината по този въпрос е отразена в светото писание, както в Стария, така и в Новия завет.1

Жените, както и по-голяма част от световното население, никога не мислят, че ако приемат аргумента на Сатаната, приемат нещастна вечност, безкраен Ад, който има най-влудяващия ефект за душата и разума на своята жертва. И димът от мъчението на жертвите ще се издига до вечни векове (Откровение 14:9-11). Онези, които почитат (т.е. слушат) Сатаната, неговото единно световно правителство и неговата световна църква, (Католическа) ще ги сполети същата участ.2 Сатаната, въплътен в змия, измамил Ева със своeтo коварство и сега мами целия свят.3

В Откровение 12:9, Сатаната е представен като голям дракон. „И свален бе големият змей, оная старовременна змия която се нарича дявол и Сатана, който мами цялата вселена.“ Сатаната знаел, че като измами Ева, щял да прокълне целия свят.4 Ева станала първият евангелист на Сатаната; тя била първата коза. За да бъдете коза на Сатаната, не можете да вярвате в ИСУС или да бъдете един от НЕГОВИТЕ ученици. Не можете да водите живота на разпънатия ХРИСТОС, а трябва да бъдете свободни, за да правите, каквото искате. Не можете да свидетелствате за ХРИСТОС, а трябва да ГО отричате, НЕГО, който дошъл на света, за да спаси грешниците.5

Когато Сатаната казал на Ева, че няма да умрат, че ще бъдат като Бога, че може да яде от плода и да даде от него и на мъжа си, Ева направила, каквото й казал и покръстила съпруга си. Очите им били отворени (Битие 3:7). Те знаели, че били грешници и че били измамени. Управлението на света сега принадлежало на Сатаната вместо на тях и нищо не можело да ги върне към БОГА, освен вярата в бъдещата смърт и възкресение на ХРИСТОС.

Първоначално БОГ благословил Адам и Ева повече от всички творения. ТОЙ им дал властта над цялата вселена и над всяко живо същество. В Битие 1:28 БОГ им казва: „Плодете се и се размножавайте, напълнете земята и обладайте я, и владейте над морските риби, над въздушните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята.“ Адам и Ева отговаряли за целия свят и за всичко в него. Когато Сатаната ги измамил, целият свят се изпълнил с грях под управлението на дявола и БОГ планирал да спаси света, слизайки на него като човек.6 БОГ станал СИНЪТ на хората. ТОЙ отрекъл СЕБЕ СИ заради нас, дори до СВОЯТА смърт на кръста, последвана от НЕГОВОТО възкресение и възнесение на Небето.7

Йоан 3:16 гласи: „Защото БОГ толкова възлюби света, че даде СВОЯ Единороден СИН, за да не погине ни един, който вярва в НЕГО [не Сатаната или някой друг], но да има вечен живот.“ Да имаме вечен живот е възможно само ако ХРИСТОС, който е БОГ, Пътя, Истината и Живота, продължава във вас като вашия живот (Йоан 14:6).8 Не можете да притежавате вечен живот, казвайки само молитвата на грешника. Трябва също да станете ученик. ГОСПОД ни заповядва да поемем нашия кръст и да ГО следваме (Лука 9:23-25).9 За да имаме вечен живот, не можем никога да слезем от кръста.10 С други думи, не можем повече да съгрешаваме.

Сатаната е победен враг.11 Отначало, изглеждало сякаш Сатаната имал световна власт завинаги. Въпреки това, в днешно време, ако се подчиним на ХРИСТОС и отхвърлим Сатаната, неговото световно правителство и неговите сатанински култови църкви, оглавявани от Ватикана, властта ще е наша в ХРИСТОС.12 

Вторият опит на хората да победят БОГ и НЕГОВОТО царство на Небето бил във Вавилон. Той се провалил, разбира се. Битие 11:1-9 гласи: „А по цялата земя се употребяваше един език и един говор. И като потеглиха човеците към изток, намериха поле в Сенаарската земя, гдето се и заселиха. И рекоха си един на друг: Елате, да направим тухли и да ги изпечем в огъня.  Тухли употребяваха вместо камъни, а смола употребяваха вместо кал. И рекоха: Елате, да си съградим град, даже кула, чийто връх да стига до небето; и да си спечелим име, да не би да се разпръснем по лицето на цялата земя. А ГОСПОД слезе да види града и кулата, които градяха човеците.

„И рече ГОСПОД: Ето, едни люде са, и всички говорят един език; и това е което са почнали да правят; и не ще може вече да им се забрани, какво да било нещо, що биха намислили да направят. Елате да слезем, и там да разбъркаме езика им, тъй щото един други да не разбират езика си [така, както демократите и републиканците не се разбират помежду си в днешно време и не се постига нищо значително]. Така ГОСПОД ги разпръсна от там по лицето на цялата земя; а те престанаха да градят града. За това той се наименува Вавилон; защото там ГОСПОД разбърка езика на цялата земя; и от там ГОСПОД ги разпръсна по лицето на цялата земя.“

Третият и последен опит на Сатаната да порази БОГ и НЕГОВОТО царство се случва в този момент. Някои хора погрешно твърдят, че НЛО, които виждат, са от други планети, но това не е вярно. Тези НЛО не са от други планети; те са от Небето. Знам това, защото когато аз и Сузи отидохме да се оженим в Лас Вегас, късно вечерта се намирахме на магистралата между Лос Анджелис и Лас Вегас. Беше тъмно, когато Сузи, която шофираше, взе лявата ми ръка и каза: „Тони, нека сега се помолим на БОГ и да поискаме от НЕГО да видим НЛО, ако наистина съществуват.“ Сигурно е, че същества от други планети не могат да чуят, нито да отговорят на молитвата ни до БОГА. Непосредствено след това, ескадрони от НЛО долетяха право към предното ни стъкло. Те се доближиха толкова много, че се уплаших да не се блъснат в нас. БОГ веднага отговори на молитвата ни. Вярата ми в БОГА и в НЕГОВИЯ отговор се засили, когато БОГ реагира мигновено на нашата молитва.

Този, подобен на колело летателен апарат, е споменат многократно в Библията.13 Това са кралските въздушни сили на БОГА, състоящи се от ангелите, изследващи порочността на съвременния свят, точно преди БОГ да постави край на злото, което съществува тук на земята, при завръщането на ХРИСТОС. БОГ изпраща ангелите в този период на скръб (и ние сме в период на скръб). Ангелите докладват на БОГА, след това БОГ изпраща унищожителни ангели, за да разрушат определени порочни области от земята.14 ТОЙ унищожава чрез епидемии (които са болести), глад, наводнения, земетресения, торнада и много други.

Голяма част от населението на земята вярва, че човечеството ще надхитри БОГА. Те са забравили миналото, когато БОГ осуетил техните опити. Сатаната казал на Ева, че няма да умрат, а „ще бъдат като богове“, но той лъжел. Знаем това, защото и двамата умрeли. Също така, Нимрод и световното население никога не завършили кулата си и не построили своя град на Небето. Това просто не се случило.

Отново, по-голяма част от световното население е похарчила милиарди долари и е повече от готова да изразходва още трилиони долари, за да премести световното население на друга планета, които те считат, че притежава всички характеристики на земята. Но нито една от планетите няма такива характеристики. Измаменият свят очаква със затаен дъх да се случи тази лудост. Tе вярват във фалшивата доктрина на световното правителство и демоничната църква, ръководени от Сатаната, за които БОГ е казал, че ще измамят целия свят в тези последни дни (Откровение 12:9).  БОГ казал, че световната църква на Сатаната, която контролира световното правителство на Сатаната, ще се намира в града на седемте хълма (разбира се, това е Рим, Ватикана, Обединените нации).15 Ако не знаете, че Ватикана е този град, всичко, което трябва да направите, е да отидете в една туристическа агенция и да поискате билети за града на седемте хълма. Те ще Ви дадат билети за Рим, Италия. Отново, самият Рим контролира сатанински ООН, които представляват световното правителство. Той е наречен също „Новият Световен Ред“ и „Престолът на Сатана“ (Откровение 2:13). БОЖИЕТО СЛОВО, чрез ангела със седемте чуми и другите ангели, скоро ще унищожи земята (и всички порочни хора).16

Откровение 17:1-6, 8 гласи: „И дойде един от седемте ангела, които държаха седемте чаши [Тези чаши са пълни със седемте последни чуми, носени от НЛО, които наистина са ИЛО, идентифицирани летящи обекти. Ние сме способни да идентифицираме ИЛО, познавайки БОГА и НЕГОВОТО СЛОВО. БОГ е СЛОВОТО (Йоан 1:1, Откровение 19:13).] и говори с мен [този ангел говори с мен, Йоан], казвайки ми: Дойди, ще ти покажа присъдата на голямата блудница,  [Римокатолическата църква, Ватикана] която седи на много води [всички нации на цялата земя]: с която блудствуваха [всеки долен грях и преследване и гонение на невинните (БОЖИ хора)] земните царе [всички ръководители на правителството, както и съдиите и прокурорите на Ватикана], и земните жители се опиха от виното на нейното блудствуване. [Това означава така наречената от тях политическа коректност (като брака между хора с еднакъв пол, хомосексуалност), антисемитизъм, антихристиянство, жажда за кръв, убийство, кражба и всичко друго, което противоречи на БОГА и на НЕГОВОТО СЛОВО.]

„И тъй, той ме заведе [Йоан] ДУХОМ в една пустиня [света]: гдето видях жена, седяща на червен звяр [Жената е Ватикана, световната религия, а червеният звяр е ООН, който е превозното средство на Ватикана. Той я води на места, за да може тя да унищожи делата и хората на БОГА с нейното Каноническо право. Тя е], пълна с богохулни имена [например, ако един демоничен човек е обиден от БОЖИЕТО СЛОВО, Ватикана и световното правителство превръщат в престъпление споменаването на БОГА в държавните училища, съдебните зали, политическите арени, паметниците и други стратегически места в света. И тъй като по-голяма част от йерархията в Римокатолическата църква е хомосексуална, те са въвели ново правило, че да бъдеш антихомосексуален е ужасен грях (престъпление от омраза). За да разсъждавате така, трябва да сте сложили белега на звяра на челото си (Откровение 14:9-11). Това е много порочен духовен въпрос.], който имаше седем глави и десет рога [Това ни казва, че световното правителство е съставено от множество правителства, обединени като едно. Те всички мислят по еднакъв начин; те всички сляпо получават това, което им казва Сатаната (Откровение 17:12-15). Дяволът прави така, че да бъде патриотично, когато приемате всичко, което казва и непатриотично, когато не приемате всичко, което казва].

„Жената бе облечена в багреница и червено [това са цветовете на Римокатолическата сатанинска църква], и украсена със злато, със скъпоценни камъни и с бисери [Всички пари, събрани от Данъчната служба на САЩ нелегално, принадлежат на Ватикана. Те буквално имат трилиони долари за харчене.] и държеше в ръката си златна чаша, пълна с мръсотии и с нечистотиите от нейното блудствуване: [Ватикана, която отново е престолът на Сатаната, е за всеки грях, който е на света и в ада.] И на челото й имаше написано това име: ТАЙНА; ВЕЛИКИЙ ВАВИЛОН, МАЙКА НА БЛУДНИЦИТЕ И НА ГНУСОТИИТЕ НА ЗЕМЯТА [фразата „на челото й имаше написано“ просто означава, че разумът й е абсорбиран в цялото сатанинско зло].

„И видях, че жената се беше опила от кръвта на светиите [Сатанинският Ватикан е добре-известен като причинител на всички кръвопролития на земята, включително абортите, Холокоста, Испанската инквизиция и всяка война, която някога се е случвала], и от кръвта на ИСУСОВИТЕ мъченици [Ангелът на ГОСПОД казал на Йоан това]: и като я видях [Ватикана]…и земните жители, всеки, чието име не е написано в Книгата на Живота от създанието на света, ще се зачудят, когато видят, че звярът беше и го няма, но пак ще дойде.“ „Звярът беше“ бил Рим преди да падне и днес Сатаната е съживил Рим с неговия сатанински дух, който е увеличен в нещастни пропорции.

Когато говоря за преследванията и гоненията, които е претърпяла моята църква за последните петдесет години, аз не говоря за това, за да се оплаквам или да търся съчувствие, а да покажа на всички колко лесно е да се понесе всичкото зло от Римокатолическата сатанинска църква, защото БОГ ми даде видение. „Дето няма пророческо видение людете се изгубват“ (Притчи 29:18). Трябва да се радваме, когато сме преследвани за ИСУС. Ще трябва да изпиша много томове, за да Ви разкажа само за някои от преследванията. БОГ ми каза, че трябва да бъда 100 милиона пъти по-силен духовно от огромно дъбово дърво, което падна извън моята църквата 15 минути, след като казах на членовете на църквата какво ми съобщи ГОСПОД.17 „Блажени сте, когато ви намразят човеците, и когато ви отлъчват от себе си и ви похулят и отхвърлят името ви като лошо, поради Човешкия Син. Възрадвайте се в оня ден и заиграйте, защото, ето, голяма е наградата ви на небесата; понеже бащите им така правеха на пророците“ (Лука 6:22-23).

Казвам ви пред БОГА и всички обитатели на света, че тези, които хората наричат НЛО, не са от други планети, а са ангелите на Небето. Залагам душата си за това.  Онези, които ви казват друго, са измамените последователи на Сатаната, същите като Ева, хората на Вавилон и ООН и те ще ви заведат в Ада с тях. Човечеството не може и няма да заеме мястото на Бога. Човечеството се е проваляло в миналото и винаги ще се проваля.

ИСУС ХРИСТОС е БОЖИЕТО СЛОВО. „Повярвай в БОЖИЕТО СЛОВО [в ИСУС ХРИСТОС] и ще се спасиш“ (Деяния 16:31). За да приемете ХРИСТОС, БОЖИЕТО СЛОВО, кажете тази молитва:

Prayer

Мой ГОСПОДИ и мой БОЖЕ, смили се над душата на мен, грешника.1 Вярвам, че ИСУС ХРИСТОС е СИНЪТ на живия БОГ.2 Вярвам, че ТОЙ е умрял на кръста и пролял СВОЯТА ценна кръв за опрощението на всичките ми предишни грехове.3 Вярвам, че БОГ е съживил ИСУС от смъртта чрез силата на СВЕТИЯ ДУХ,4 и че ТОЙ седи от дясната страна на БОГА в този момент, слушайки моето изповядване на греховете и тази молитва. 5 Отварям вратата на сърцето си и каня ТЕБ в сърцето си, ГОСПОДИ ИСУСЕ. 6 Измий всичките ми нечисти грехове в ценната кръв, която ТИ проля вместо мен на кръста на Голгота.7 ТИ няма да ми обърнеш гръб, ГОСПОДИ ИСУСЕ; ТИ ще простиш греховете ми и ще спасиш душата ми. Знам това, защото ТВОЕТО СЛОВО, Библията, казва така.8 ТВОЕТО СЛОВО обещава, че ТИ няма да обърнеш гръб на никого, а значи и на мен.9 Ето защо зная, че ТИ ме чуваш и знам, че ТИ ми отговаряш и знам, че съм спасен/а.10 И аз ТИ благодаря, ГОСПОДИ ИСУСЕ, за спасението на душата си и ще покажа благодарността си, като изпълнявам заповедите ТИ и няма повече да съгрешавам.11

След спасението, ИСУС изисква да бъдете покръстен/а, потопен/а изцяло във вода, в името на БАЩАТА, на СИНА и на СВЕТИЯ ДУХ.12 Изучете добре Библията, версия на Крал Джеймс, и изпълнявайте, каквото се казва в нея.13

ГОСПОД иска да кажете на другите за Вашето спасение (Марко 16:15). Можете да станете дистрибутор на евангелската литература на пастор Тони Аламо. Ще Ви изпратим литература безплатно. Обадете ни се или ни пишете на електронната поща за повече информация. Споделете това послание с някой друг.

Ако искате светът да се спаси, както ИСУС заповядва, тогава не крадете от БОГА НЕГОВИТЕ десятъци и дарения. Бог казва: „Ще краде ли човек БОГА? Вие обаче, Ме крадете. Обаче думате: В какво Те крадем? В десятъците и в приносите. Вие сте наистина проклети, Защото вие, да! целият тоя народ [и целият този свят], МЕ крадете. Донесете всичките десетъци [„десятък“ е 10% oт Вашия брутен приход] в хранилището, за да има храна [духовна храна] в дома МИ [спасена душа], и опитайте МЕ сега за това, казва ГОСПОД на СИЛИТЕ, дали не ще ви разкрия небесните отвори да излея благословение върху вас, тъй щото да не стига място <за него>. И заради вас ще смъмря поглъщателя, та няма вече да поврежда рожбите на земята ви; и лозата ви на полето няма да хвърля плода си преждевременно, казва ГОСПОД на СИЛИТЕ. Всичките народи ще ви облажават, защото ще бъдете желателна земя, казва ГОСПОД на СИЛИТЕ“ (Малахия 3:8-12).


Bulgarian Alamo Literature

Моля, свържете се с нас за повече информация или за литература на други теми, представляващи интерес.
Тони Аламо, Световен пастор, Световна християнска църква на Тони Аламо

P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078
24-часова линия за молитва и информация: (661) 252-5686

Световната християнска църква на Тони Аламо ще осигури покрив над главата и необходимите за нормален живот неща
на всички онези, намиращи се в САЩ, които истински желаят да служат на ГОСПОД с цялото си сърце, душа, разум и сила.

Служби се провеждат в град Ню Йорк всеки вторник от 20 ч. и на други места всяка вечер.Моля, обадете се на (908) 937-5723 за информация. 
ХРАНА СЕ СЕРВИРА СЛЕД ВСЯКА СЛУЖБА.

Попитайте за книгата на пастор Аламо, Месията, показваща ХРИСТОС от Стария завет, разкрит в 333 пророчества.
Участвайте в жътвата на душите като станете дистрибутор на литературата на пастор Аламо.
Всички наши публикации и аудиопослания са безплатни, включително изпращането им по пощата.

ТЕЗИ ИЗДАНИЯ СЪДЪРЖАТ ИСТИНСКИЯ ПЛАН ЗА СПАСЕНИЕ (Деяния 4:12).
НЕ ГИ ИЗХВЪРЛЯЙТЕ, ПРЕДАЙТЕ ГИ НА НЯКОЙ ДРУГ.

Призоваваме онези от Вас, които се намират в други страни, да преведат тези публикации на своя роден език. Ако изготвяте препечатка, моля, включете следното авторско право и регистрация:

© Авторско право август 2014 г. 2016 г. Всички права запазени Световен пастор Тони Аламо   ® Регистрирана август 2014 г. 2016 г.
BULGARIAN—VOLUME 20100—THREE UNSUCCESSFUL ATTEMPTS TO OVERTHROW GOD


footnotes:

1. 1 Пса. 9:17, Иса. 5:11-15, 33:10-14, 66:24, Мат. 3:12, 5:29, 7:13, 8:11-12, 10:28, 13:38-42, 47-50, 18:6-9, 22:8-13, 25:31, 41-46, Марко 9:42-48, Лука 3:17, 16:19-26, 2 Сол. 1:7-9, 2 Петр. 2:1-9, Юда 5-7, Откр. 14:9-11, 19:20, 20:15, 21:8, 27 return

2. Откр. 13:1-8, 14:8-11, 17:1-15, 18:1-8 return

3. Бит. 3:1-6, Иса. 14:9-17, Мат. 24:11-12, 24, 2 Кор. 4:3-4, 11:13-15, 2 Сол. 2:3-12, 2 Тим. 3:13, Откр. 13:1-8, 11-18, 16:13-14, 17:1-2, 8, 18:2-3, 23, 17:8, 19:19-21, 20:1-3, 7-10 return

4. Римл. 5:12-21, 1 Кор. 15:20-22 return

5. Мат. 20:28, 26:28, Йоан 1:29, 3:14-17, 6:51, 10:11-18, 11:49-52, Деяния 5:30-31, 20:28, 26:23, Римл. 5:6-11, 1 Кор. 15:3-4, Гал. 1:3-4, 2:20, 4:4-5, Еф. 5:2, 1 Сол. 1:10, 5:9-10, 1 Тим. 2:5-6, Тит 2:13-14, Евр. 2:9-10 return

6. Йоан 1:4-13, 12:46, Римл. 5:6-21, Гал. 4:4-5, Евр. 2:14-18 return

7. Мат. 16:21, 20:17-19, 26:31-57, 28:1-10, 16-20, Марко 10:32-34, Лука 9:23, Йоан 10:7-18, Деяния 1:1-11, Гал. 2:20, Фил. 2:5-11, Евр. 12:1-3, 1 Йоаново 3:16 return

8. Езек. 36:27, Йоан 14:15-20, 23, 26, 15:3-7, 17:21-23, 26, Римл. 8:10-11, 12:1-2, 1 Кор. 3:9, 16-17, 2 Кор. 6:16-18, Гал. 2:20, Еф. 2:10-22, 3:16-21, Фил. 2:13, Кол. 1:27-29, 2 Тим. 1:14, 1 Йоаново 3:24, 4:4, Откр. 3:19-21 return

9. Мат. 16:24-26, Марко 10:17-30, Лука 9:59-62, 14:26-27, 33, Йоан 12:24-26, Римл. 8:1-14, 35-37, 12:1-2, 1 Кор. 9:26-27, 2 Кор. 5:9-21, 6:1-10, Гал. 5:16-17, 24, Фил. 3:7-9, Кол. 3:5-17, 2 Тим. 2:4, Тит. 2:12, Евр. 11:8-26, 1 Петр. 4:1-2, Откр. 12:10-11 return

10. Мат. 10:22, 24:13, Деяния 14:22, Римл. 11:22, Кол. 1:22-23, 1 Тим. 4:16, 2 Тим. 2:1-3, 3:13-17, 4:5, Яков 2:17-26, 5:10-11, 1 Йоаново 2:24-25 return

11. Иса. 14: 9-20, Езек. 28:11-19, Йоан 12:31, 2 Сол. 2:3-10, Евр. 2:14, 1 Йоаново 2:13-14, 3:8, 4:4, Откр. 1:18, 12:3-4, 9-12, 20:1-3, 7-10 return

12. 2 Кор. 6:14-18, Откр. 18:1-5 return

13. Пса. 68:17, Езек. 1:1-24, 3:12-13, гл. 10, 11:14-25, Дан. 7:7-9 return

14. Бит. 19:1-25, 2 Царе 24:1-17, 2 Царе 19:35, 2 Лет. 32:19-22, Пса. 78:49, Мат. 13:41-42, Деяния 12:23, 2 Сол. 1:7-9, Откр. гл. 8, 9:1-5, 13-15, 14:8-11, 15-20, 15:1, гл. 16, 18:1-2, 21, 19:17-21, 20:1-3, 21:9 return

15. Дан. 2:40, 7:19-25, Откр. 13:1-8, 14:8, гл. 17, 18 return

16. Откр. 8:7-12, 9:1-11, 15, 14:14-20, 16:2-4, 8-12, 17-21 return

17. Прочетете „Дървото“, Том 6500, „Най-могъщата позиция в цялата вселена“, Том 19700return


Prayer footnotes:

1. Пс. 51:5, Римл. 3:10-12, 23 return

2. Мат. 26:63-64, 27:54, Лука 1:30-33, Йоан 9:35-37, Римл. 1:3-4 return

3. Деян. 4:12, 20:28, Римл. 3:25, 1 Йоан. 1:7, Откр. 5:9 return

4. Пс. 16:9-10, Мат. 28:5-7, Марко 16:9, 12, 14, Йоан 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Деян. 2:24, 3:15, Римл. 8:11, 1 Кор. 15:3-7 return

5. Лука 22:69, Деян. 2:25-36, Евр. 10:12-13   return

6. 1 Кор. 3:16, Откр. 3:20   return

7. Еф. 2:13-22, Евр. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Йоан. 1:7, Откр. 1:5, 7:14   return

8. Мат. 26:28, Деян. 2:21, 4:12, Еф. 1:7, Кол. 1:14   return

9. Мат. 21:22, Йоан 6:35, 37-40, Римл. 10:13 return

10. Евр. 11:6   return

11. Йоан 5:14, 8:11, Римл. 6:4, 1 Кор. 15:10, Откр. 7:14, 22:14   return

12. Мат. 28:18-20, Йоан 3:5, Деян. 2:38, 19:3-5   return

13. Вт. 4:29, 13:4, 26:16, Исус Нав. 1:8, 22:5, 2 Тим. 2:15, 3:14-17, Як. 1:22-25, Откр. 3:18 return