DEN ENESTE UDVEJ

af Tony Alamo

Den sæd, som GUD fortalte Abraham ville velsigne alle nationer, var en sæd, der rummer evigt liv (1. Mosebog 12:3). Al sæd indeholder verdsligt eller tidsbegrænset liv, men kun én sæd indeholder evigt liv, og “den sæd er GUDS ORDS” som er JESUS (Lukas 8:11).1 JESUS er den eneste sæd, og han er også den, der sår sæden, GUDS ORD (Lukas 8:5-15). Vi som er GUDS tempel og KRISTI legeme, HANS brud, har fået JESUS med FADEREN ved HELLIGÅNDEN, der lever i os, således at vi gennem HELLIGÅNDEN er blevet dem, der sår det evige livs sæd, som atter er KRISTUS, ORDET (Johannes 4:36).2

Desuden er vi dem, der er ‘kaldet ud af verden’, kirken.3 Atter er sæden, JESUS, GUDS ORD. Vi, helgenerne, de som er ‘kaldet ud af verden’, kirken – alle disse er livet, det evige liv, som er udødelighedens sæd og, igen, GUDS ord, som er GUD, der blev legemliggjort og tog bolig iblandt os, IMMANUEL, hvilket betyder at GUD er hos os (Matthæus 1:23).

Nogle fjolser siger: “Jeg læser vist ikke så meget i biblen som jeg burde” i den tro, at de stupide ord, de siger, er en form for ydmyghed, en beskeden og ærlig tilståelse.  De er  overbevist om, at de skaffer sig ud af en prekær situation ved at ytre magelige vendinger. Men de skader kun sig selv, i al evighed. Eftersom: “Altså kommer Troen af det som høres, men det, som høres, kommer igennem GUDS ORD” som er sæden, den eneste ting, som bærer det evige liv inden i sig (Romerne 10:17). ORDET er GUD (Johannes 1:1). GUD er evig, så hvis GUD lever i dag i kraft af ORDET, betyder det, at du aldrig vil dø, hvis du er standhaftig lige til det sidste.4

Alt, hvad vi ser på jorden, er blevet vækket til live af jorden af GUDS ORD, således at vi tydeligt kan se det, især de af os, der kender GUD eller som nogensinde har kendt HAM.

“Thi GUDS Vrede åbenbares fra Himmelen over al Ugudelighed og Uretfærdighed hos Mennesker, som holde Sandheden nede ved Uretfærdighed; thi det, som man kan vide om GUD, er åbenbart iblandt dem; GUD har jo åbenbaret dem det. Thi HANS usynlige Væsen, både HANS evige Kraft og Guddom, skues fra Verdens Skabelse af, idet det forstås af HANS Gerninger, så at de have ingen Undskyldning.  Thi skønt de kendte GUD (tidligere kristne), så ærede eller takkede de HAM dog ikke som GUD, men blev tåbelige i deres Tanker, og deres uforstandige Hjerte blev formørket. Idet de påstod at være vise, blev de Dårer og omskiftede den uforkrænkelige Guds Herlighed med et Billede i Lighed med et forkrænkeligt Menneske og Fugle og firføddede og krybende dyr.”

“Derfor gav GUD dem hen i deres Hjerters Begæringer til Urenhed, til at vanære deres Legemer indbyrdes, de, som ombyttede GUDS Sandhed med Løgnen og dyrkede og tjente Skabningen frem for Skaberen, som er højlovet i Evighed! Amen. Derfor gav GUD dem hen i vanærende Lidenskaber; thi både deres Kvinder ombyttede den naturlige Omgang med den unaturlige, og ligeså forlod også Mændene den naturlige Omgang med Kvinden og optændtes i deres Brynde efter hverandre, så at Mænd øvede Uterlighed med Mænd og fik deres Vildfarelses Løn, som det burde sig, på sig selv [i al retfærdighed]”.

“Og ligesom de forkastede at have GUD i Erkendelse, således gav GUD dem hen i et forkasteligt Sind til at gøre det usømmelige, opfyldte med al Uretfærdighed, Hor, Ondskab, Havesyge, Slethed; fulde af Avind, Mord, Kiv, Svig, Ondsindethed;  Øretudere, Bagvaskere, Gudshadere, Foragtere, hovmodige; Pralere, opfindsomme på ondt, ulydige mod Forældre, uforstandige, troløse, ukærlige, ubarmhjertige; - hvilke jo, skønt de erkende GUDS retfærdige Dom [fordi de én gang blev frelst], at de, der øve sådanne Ting, fortjene Døden, dog ikke alene gøre det, men også give dem, som øve det, deres Bifald” (Romerne 1:18-32).5

Verden er vendt tilbage til at være den samme slags verden som på Noahs tid (1 Mosebog 6:5-7, Matthæus 24:37-44). I dag har menneskenes tankegang gjort GUDS sandhed til en løgn (Romerne 1:21-25).6 

GUDS sandhed er, at HAN er den eneste sæd, der rummer det evige liv inden i SIG. Nu siger de, som de gjorde det på Noahs tid, at sandheden om, at GUD er den eneste sæd, der rummer det evige liv, er en løgn, og i de offentlige skoler underviser de vores børn i denne modbydelige, forkrænkelige og meget anstødelige perversion. Det er ikke nok for dem at gifte sig med hinanden. De ønsker at belære vores børn om, at GUDS sandhed er en løgn. De har accepteret deres indre dæmoner (homoseksuelle dæmoner), stærke dæmoner, som får dem til at tilbede det kødelige, og dermed tilbeder de skabningen mere end skaberen (Romans 1:25). Derfor har GUD ladet dem gå. HAN har opgivet dem til ækle hengivenheder, deres egne ækle hengivenheder, som de elsker så højt. GUD ser, hvorledes de har afvist HAM og HANS evige liv, og hvordan de bekæmper HAM med det på modbydeligste vis, så GUD bekymrer sig ikke længere om dem. GUD opgiver dem og lader dem få det, de ønsker, hvilket er ækle hengivenheder! HAN lader dem gøre, hvad de har valgt at gøre – kvinder med kvinder, mænd med mænd, lesbianisme og homoseksualitet.

Men GUDS sæd, GUDS sæd - som rummer det evige liv - kan ikke leve i en modbydelig sjæl, da dette ville gøre GUDS sandhed til en løgn! Denne homoseksuelle dæmon er stærk, men JESUS, sæden med det evige liv inde i SIG, er meget stærkere.7 GUD beder os om at modstå djævlen, så flyr han fra os (Jakob 4:7).8 Men verdensregeringen siger, at hvis vi modsætter os homoseksualitet, så begår vi en hadforbrydelse.

Før JESUS steg op i Himlen, havde han overvundet døden, helvede, graven, Satan og alle modbydelige dæmoner, men enhver, som afviser det evige liv, vil få sine korrupte beslutninger tilbagebetalt.9 De kommer selv til at modtage den retfærdige belønning, som er en evighed i Helvede og søen af ild, evig smerte. Dette er noget, de gør mod sig selv, som i Noahs dage (Lukas 17:26-30).
Det er blevet mode at følge Satan, ham som har ført hele verden bag lyset (Åbenbaringen 12:9).10

Det som medierne og regeringen foretager sig, er at gøre GUDS ORD til en hadforbrydelse, men det er det eneste liv, den eneste måde at undslippe evighedens lidelser i Helvede og søen af ild på. JESUS og HANS folk er de eneste, der tager sig af din sjæl. Lad ikke Satans ånd overbevise dig om noget andet. Du er ikke født sådan. Dæmonen kan være trængt ind i dig i en tidlig alder, men JESUS fortrænger dæmoner fra mennesker.11 HAN er LIVET og livet er rigere end det.12 “Jeg er kommen, for at de skulle have Liv og have Overflod” (Johannes 10:10).

Hvis jeg viser dig, hvordan man undslipper evig forbandelse, kunne du mene, at dette ville være en hadforbrydelse. Livet er kort, men evigheden er lang.13 Den ender aldrig. Menneskenes sjæle lever evigt i Himlen eller i Helvede.14 Vi er alle mennesker. Vi har alle fået tildelt retten til at vælge liv eller død, godt eller ondt, GUD eller Satan.15 Når GUDS ÅND træder ind i dig og du fastholder Ham ved at tage imod HAM, HANS ORD, så vil du dagligt kunne finde HANS livsstyrke inde i dig selv, HANS magt til den dag du dør. Men der skal investeres megen energi i dette. Satan laver ikke sjov med dig! Det er hans ønske at placere dig i Helvede og i søen af ild sammen med ham.

GUD laver heller ikke sjov. HAN døde for os på korset på Golgata, rejste sig fra de døde og steg op i Himlen for at bevise over for os, at HAN er GUD, og at HAN har magten til at frelse og lade os genopstå på den sidste dag.16

Kærlighed er ikke sex. Kærlighed er at overholde GUDS bud (1 Johannes 5:3).17 Hvis du gør det, får du lov at leve. JESUS sagde, at den, som siger, at han kender MIG (elsker MIG), men som ikke overholder MINE bud, han er en løgner (1 Johannes 2:4). “Og ligesom de forkastede at have Gud i Erkendelse, således gav Gud dem hen i [deres] forkastelig(e) Sind til at gøre det usømmelige,” (til deres syndige livsstil), og til at gøre de ting, som Satan ønsker, de skal gøre, og som hans onde ånd, inde i dem selv, også får dem til at holde af at gøre (Romerne 1:28-32).

Lad dårerne være konger og herske over verden med guld, perversion, politik og andet, men lad mit hjerte bringe en kærlighed, der ikke kan ældes. Modtag det evige livs sæd. Start med at bede denne bøn:

Prayer

Min HERRE og min GUD, forbarm dig over min sjæl, en synder.1 Jeg tror på, at JESUS KRISTUS er SØN af den levende GUD.2 Jeg tror på, at HAN døde på korset og udgød SIT kostbare blod for at alle mine fordums synder kunne forlades.3 Jeg tror på, at GUD kaldte JESUS fra de døde ved HELLIGÅNDENS kraft,4 og at HAN lige nu sidder ved GUDS højre hånd og hører min bekendelse af synd og denne bøn.5 Jeg åbner mit hjertes dør og jeg inviterer DIG ind i mit hjerte, HERRE JESUS.6 Rens alle mine synder bort i det kostbare blod, som DU udgød i mit sted på korset på Golgata.7 DU vil ikke vende dig fra mig, HERRE JESUS, DU vil tilgive mine synder og frelse min sjæl. Jeg ved det, fordi DIT ORD, Bibelen, siger det.8 DIT ORD siger, at DU ikke vender dig væk fra nogen, og det indbefatter mig.9 Derfor ved jeg, at DU har hørt mig, og jeg ved, at DU har svaret mig, og jeg ved, at jeg er frelst.10 Og jeg takker dig, HERRE JESUS, for at frelse min sjæl, og jeg vil vise min taknemmelighed ved at udføre DIN befaling og ikke synde længere.11

Efter frelsen bød JESUS os at døbes, fuldt nedsænket i vand, i FADERENS og SØNNENS og HELLIGÅNDENS navn.12 Nærlæs King James versionen af Biblen, og gør, som den siger for dit, og andres, gode.13

KRISTUS og GUD FADEREN lever nu i dig gennem HELLIGÅNDEN. Der er en måde, hvorpå du kan lade en større del af GUDS guddommelige natur tage bolig i dig. Jo mere GUDS guddommelige natur tager bolig i dig, jo bedre er du i stand til at modstå de fristelser, der så nemt har skubbet så mange millioner kristne væk fra frelsens vej. Bed for dåben i HELLIGÅNDEN. For anvisninger om, hvordan du kan modtage dåben i HELLIGÅNDENS navn og hvordan du kan lade en større del af GUDS hellige natur tage bolig i dag, bed da om vores litteratur eller ring. Ingen kommer til at se GUD uden helliggørelse (Hebræerne 12:14).

HERREN ønsker, at du skal fortælle andre om din frelse. Du kan blive distributør af Pastor Tony Alamos evangelielitteratur. Vi sender dig litteraturen gratis. Ring til os eller send os en e-mail for yderligere information. Del denne besked med andre.

Hvis du ønsker, at verden skal frelses, som JESUS befaler det, så må du ikke frarøve GUD hans tiender og offergaver. Gud sagde: “Vil et Menneske bedrage GUD? I bedrager MIG jo! Og I spørger: “Hvorved har vi bedraget DIG?” Med Tienden og Offerydelsen! I trues med Forbandelse, fordi I bedrager MIG, ja alt Folket [og hele denne verden] gør det! Bring hele Tiendet [et “tiende” er 10 % af din bruttoindtægt] til Forrådshuset, så der kan være Mad [spirituel føde] i MIT Hus [frelste sjæle]; sæt MIG på Prøve dermed, siger HÆRSKARERS HERRE, om jeg da ikke åbner eder Himmelens Sluser og udøser Velsignelse over eder i Overmål. Jeg vil for eders Skyld skræmme Æderne, så at de ikke ødelægger eders Lands Afgrøde, og eders Vinstok på Marken skal ikke slå fejl, siger HÆRSKARERNES HERRE. Og alle Folkene skal love eder, fordi I har et yndigt Land, siger HÆRSKARERNES HERRE”


Danish Alamo Literature

Kontakt os venligst for at få yderligere information eller mere litteratur om emner, der kunne have interesse.

Tony Alamo, World Pastor
Tony Alamo Christian Ministries Worldwide
P. O. Box 2948
Hollywood, CA 90078
Fireogtyve timers andagt og informationslinje: (661) 252-5686

Tony Alamo Christian Ministries Worldwide tilbyder et sted at bo med alle livsfornødenheder til alle i vore amerikanske afdelinger,
der af hele deres hjerte, sjæl, bevidsthed og styrke i sandhed ønsker at tjene HERREN

Gudstjenester afholdes i New York City hver tirsdag klokken 20:00 og hver aften i andre lokaliteter
Ring venligst på +1 (908) 937-5723 for information.
M ÅLTIDER SERVERES EFTER HVER GUDSTJENESTE.

Spørg efter Pastor Alamos bog The Messiah der viser KRISTUS fra det Gamle Testamente åbenbaret i over 333 profetier. Du kan blive arbejder i sjælehøsten ved at blive distributør af Pastor Alamos litteratur.Al litteratur og alle lydbudskaber er gratis, inklusive forsendelsen.
DENNE LITTERATUR INDEHOLDER FRELSENS SANDE PLAN
(Apostlenes gerninger 4:12).
SMID DEN IKKE VÆK, GIV DEN VIDERE TIL EN ANDEN.

Vi opfordrer jer, som bor i andre lande, til at oversætte denne litteratur til jeres modersmål. Hvis du genoptrykker den, så inkluder venligst denne copyright og registrering

© Copyright november 2014 Alle rettigheder forbeholdt World Pastor Tony Alamo ® Registreret november 2014.
DANISH—VOLUME 20500—THE ONLY WAY OUT


Fodnoter:

1. Matt. 4:3-4, Joh 1:1, 14, 1 Joh. 1:1-3, 5:11, Aab. 19:13 return

2. Mark. 16:15-16, 1 Kor. 1:21-24, 6:19, 2 Kor. 5:17-21 return

3. Joh. 15:16, 19, 17:6, 14-16, 2 Kor. 6:14-18, 1 Pet. 2:9 return

4. Matt. 4:4, 10:22, 24:13, Joh. 5:24, 6:63, 11:26, Apg. 14:22, Rom. 11:22, Kol. 1:22-23, 1 Tim. 4:16, 2 Tim. 2:1-3, 3:13-17, 4:5, Jak. 5:10-11, 1 Joh. 2:24-25 return

5. 1 Mos. 19:1-13, 24-25, 3. Mos. 18:22, 20:13, 5. Mos. 22:5, 23:17-18, Dom. 19:22-28, 1 Kong. 14:24, 15:11-12, 2 Kong. 22:1-2, 23:7, Ez. 16:49-50, Rom. 1:18-32, 1 Kor. 6:9-10, 1 Tim. 1:9-10, 2 Tim. 3:1-5, Jud. 7, Aab. 22:14-15 return

6. 1 Tim. 4:1-3, 2 Tim. 4:3-4, 2 Pet. 2:1-3 return

7. 5. Mos. 4:39, 32:39, 1 Sam. 2:6-8, 1 Krøn. 29:11-12, 2 Krøn. 20:6, Sl. 46:1, Es. 44:6, 45:23, Jer. 10:10, 18:6, Dan. 4:35-37, Joh. 10:29, Apg. 17:24-26, Aab. 1:12-18 return

8. Matt. 4:1-11, Rom. 12:9, Ef. 4:27, 5:3-17, 1 Tess. 5:21-22 return

9. 1 Krøn. 28:9, Job 4:7-9, 21:14-20, Ordsp. 1:22-32, 8:36, 10:25, Es. 1:15-20, Dan. 12:2-3, Luk. 12:4-9, Joh. 3:16-21, 36, Rom. 1:18, 1 Kor. 6:9-10, Jud. 14-15, Aab. 20:11-15, 21:8, 27 return

10. Matt. 24:11-12, 24, 1 Tim. 4:1-2, 2 Tim. 3:13, 2 Pet. 2:1-3, Aab. 13:1-4, 11-15, 14:8, 17:8, 18:2-3, 23 return

11. Matt. 8:16-17, 28-34, 9:32-33, 10:1, Mark. 1:34, 39, 7:25-30, 9:17-27, 16:9, Luk. 11:14 return

12. Joh. 11:25-26, 14:6 return

13. 2 Sam. 14:14, 1 Krøn. 29:15, Job 7:6-10, 8:9, 9:25-26, 14:1-2, Sl. 22:29, 39:4-6, 11, 78:39, 89:47-48, 90:5-6, 9-10, 102:11, 103:14-16, 144:3-4, 146:4, Præd. 1:4, 3:19-21, 6:12, 12:7, Es. 2:22, 40:6-8, 24, 51:12, Jak. 1:10-11, 4:14, 1 Pet. 1:24 return

14. Es. 66:24, Dan. 12:1-3, Matt. 25:31-46, Mark. 9:42-48, Joh. 5:26-29, Rom. 2:1-16, Aab. 14:9-11 return

15. 5.Mos. 30:14-20, Jos. 24:14-15, Ez. 18:19-32, 33:11, Joel 3:14, Matt. 16:24-27 return

16. Mark. Kap. 16, Joh. 11:25-26, Apg. 2:29-33, 4:10-12, 1 Kor. 15:3-22, 1 Pet. 1:3-5 return

17. 2. Mos. 20:6, 5. Mos. 7:9, 11:1, 13-15, 30:16, Jos. 22:5, Joh. 14:15, 21, 15:10, 2 Joh. 6 return


Prayer footnotes:

1. Sl. 51:5, Rom. 3:10-12, 23 return

2. Matt. 26:63-64, 27:54, Luk. 1:30-33, Joh. 9:35-37, Rom. 1:3-4 return

3. Apg. 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Joh. 1:7, Åb. 5:9 return

4. Sl. 16:9-10, Matt. 28:5-7, Mark 16:9, 12, 14, Joh. 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Apg. 2:24, 3:15, Rom. 8:11, 1 Kor. 15:3-7 return

5. Luk. 22:69, Apg. 2:25-36, Heb. 10:12-13 return

6. 1 Kor. 3:16, Åb. 3:20 return

7. Ef. 2:13-22, Heb. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Joh. 1:7, Åb. 1:5, 7:14 return

8. Matt. 26:28, Apg. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Kol. 1:14 return

9. Matt. 21:22, Joh. 6:35, 37-40, Rom. 10:13 return

10. Heb. 11:6 return

11. Joh. 5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Kor. 15:10, Åb. 7:14, 22:14 return

12. Matt. 28:18-20, Joh. 3:5, Apg. 2:38, 19:3-5 return

13. Deut. 4:29, 13:4, 26:16, Jos. 1:8, 22:5, 2 Tim. 2:15, 3:14-17, Jas. 1:22-25, Åb. 3:18 return