SODOMA OG GOMORRA

af Tony Alamo

Tæt på Jeriko i Israel ligger der et sted, der hedder Sodoma og Gomorra.1 Hvis du ser det, vil du med sikkerhed vide, at GUD er en dømmende GUD!2 Man kan samle gule stykker svovl op, og de brænder, når man sætter ild til dem. Det er det mest skræmmende syn, du nogensinde kommer til at se. Bjergene ser ud som om GUD har givet dem et judo-slag, så toppene er røget af i store stykker, og han derefter med SINE store hænder har smadret alt, så det ligger i en stor bunke begravet i salt, svovl og ild. Tag et gult stykke svovl med hjem som souvenir. Tag et ekstra stykke med dig, som du kan lægge i stemmeboksen, når offentligheden siger: “Lad os stemme for at se, om ægteskab mellem partnere af samme køn er okay.” Sig aldrig, som masserne, at GUDS ORD ikke er sandt! Vi kan på nuværende tidspunkt ikke vide, hvad der er rigtigt, forkert, godt eller ondt uden GUDS ORD!3

Hele dette område er varmere end noget andet sted i det Hellige Land. Det er også det mest livløse område. Der er bjerge af salt tæt på.4 Det gør ingen forskel, hvor meget af sit rene vand Jordanfloden hælder ind i det Det Døde Hav. Vandet i Det Døde Hav er ekstremt salt, der kommer aldrig til at være liv i det eller leve fisk her. Da bjergene kollapsede, blev hele området mørkt og øde, og der er et stort krater i jorden tæt på hotellerne. Området kaldes Ein Gedi, hvilket betyder “fårets øje.” Her ligger tre store hoteller og ti mindre, og alle har de swimmingpools. Det store krater og den egentlige ødelæggelse er at finde på bagvejen, der fører fra Ein Gedi til Beersheba. Når man står oppe på kanten af krateret, kan man tydeligt se ødelæggelsen, det sammenfaldne bjergområde, der udgør Sodoma og Gomorra. Bag krateret ligger skyer og tågedækkede bjerge. Stilheden og udørkenen gør nærmest en lidt nervøs. Det er næsten umuligt at se ned til bunden af krateret, og det er meget bredt.

Hvor mange store kratere findes der – huller så store, at jorden er blevet spaltet, hvilket medførte, at Sodoma og Gomorra blev ødelagt og begravet? Jeriko skal også regnes med, da Sodoma er et område i Jeriko. Når man går ned ad bjergvejen fra Jerusalem til Jeriko, vil dine ører poppe, som når man lander i et fly. Jeriko ligger langt under havets overflade, det laveste sted på jorden. Det er fordi GUD smadrede hele området. HAN gjorde det til det laveste punkt på jorden på grund af de synder, der foregik.5

Jeriko er, bortset fra byen, stort set mennesketom, og der er ikke meget liv, fordi området er forbandet. Det får en til at føle sig trist til mode. Landskabet er meget barsk. Det gør ingen forskel, hvor mange gange folk forsøger sig med at udvikle det og tilføre det en form for liv og glæde. Landskabet ‘slår dem hjem’, og det blomstrer ikke. Man kan faktisk se de forskellige huler og huse, der er blevet ødelagt. Meget få mennesker har boet der, og de fleste af dem er hyrder. Deres levevis er meget barsk og umenneskelig, fordi området er så umenneskeligt, og deres ansigter er hårde som sten.Den dag i dag er der folk, der samler de svovlsten, som GUD har overrislet området med. De tager souvenirs og forsøger at antænde svovlstenene med tændstikker. Gravrøvere og arkæologer leder ofte efter kister og grave i disse områder. Gravrøverne graver om natten på jagt efter lig, glas, krus, smykker og møbler, som de kan sælge, før arkæologerne finder dem. De forsøger også at grave de ødelagte huler og huse fri af stenene og svovlen.

Enhver, der ser omfanget af ødelæggelserne i dette område, vil ikke være i tvivl om, at det rent faktisk er ødelæggelse og straf, som GUD har påført området, eftersom hele landet Israel er grønt og blomstrende bortset fra Sodomaområdet og de omkringliggende landsbyer. GUD vil snart igen bringe SIN ødelæggelse over jorden og over hele verden.6

I USA har vi aldrig oplevet et kraftigere jordskælv end 9,2 på Richterskalaen. Det er nemt at se, at hvis GUDS ødelæggelse af Sodoma og Gomorra var blevet bedømt på basis af vore dages Richterskala, så ville det have målt 25,0 eller mere. Og dette medregner ikke engang ilden og den svovl, der regnede ned over folk på grund af deres afskyelige seksuelle adfærd som for eksempel homoseksualitet og ægteskabsbrud.7

Hele området burde være et vidnesbyrd fra GUD til menneskene, især dem, der udøver homoseksualitet. Når du har set alt dette, så ved du, at GUD ikke laver sjov. HAN mener, hvad HAN siger.8 Det er verdens undergang, så du skal heller ikke lave sjov, når du beder denne bøn til GUD:

Prayer

Min HERRE og min GUD, forbarm dig over min sjæl, en synder.1 Jeg tror på, at JESUS KRISTUS er SØN af den levende GUD.2 Jeg tror på, at HAN døde på korset og udgød SIT kostbare blod for at alle mine fordums synder kunne forlades.3 Jeg tror på, at GUD kaldte JESUS fra de døde ved HELLIGÅNDENS kraft,4 og at HAN lige nu sidder ved GUDS højre hånd og hører min bekendelse af synd og denne bøn.5 Jeg åbner mit hjertes dør og jeg inviterer DIG ind i mit hjerte, HERRE JESUS.6 Rens alle mine synder bort i det kostbare blod, som DU udgød i mit sted på korset på Golgata.7 DU vil ikke vende dig fra mig, HERRE JESUS, DU vil tilgive mine synder og frelse min sjæl. Jeg ved det, fordi DIT ORD, Bibelen, siger det.8 DIT ORD siger, at DU ikke vender dig væk fra nogen, og det indbefatter mig.9 Derfor ved jeg, at DU har hørt mig, og jeg ved, at DU har svaret mig, og jeg ved, at jeg er frelst.10 Og jeg takker dig, HERRE JESUS, for at frelse min sjæl, og jeg vil vise min taknemmelighed ved at udføre DIN befaling og ikke synde længere.11

Efter frelsen bød JESUS os at døbes, fuldt nedsænket i vand, i FADERENS og SØNNENS og HELLIGÅNDENS navn.12 Nærlæs King James versionen af Biblen, og gør, som den siger for dit, og andres, gode.13

KRISTUS og GUD FADEREN lever nu i dig gennem HELLIGÅNDEN. Der er en måde, hvorpå du kan lade en større del af GUDS guddommelige natur tage bolig i dig. Jo mere GUDS guddommelige natur tager bolig i dig, jo bedre er du i stand til at modstå de fristelser, der så nemt har skubbet så mange millioner kristne væk fra frelsens vej. Bed for dåben i HELLIGÅNDEN. For anvisninger om, hvordan du kan modtage dåben i HELLIGÅNDENS navn og hvordan du kan lade en større del af GUDS hellige natur tage bolig i dag, bed da om vores litteratur eller ring. Ingen kommer til at se GUD uden helliggørelse (Hebræerne 12:14).

HERREN ønsker, at du skal fortælle andre om din frelse. Du kan blive distributør af Pastor Tony Alamos evangelielitteratur. Vi sender dig litteraturen gratis. Ring til os eller send os en e-mail for yderligere information. Del denne besked med andre.

Hvis du ønsker, at verden skal frelses, som JESUS befaler det, så må du ikke frarøve GUD hans tiender og offergaver. Gud sagde: “Vil et Menneske bedrage GUD? I bedrager MIG jo! Og I spørger: “Hvorved har vi bedraget DIG?” Med Tienden og Offerydelsen! I trues med Forbandelse, fordi I bedrager MIG, ja alt Folket [og hele denne verden] gør det! Bring hele Tiendet [et “tiende” er 10 % af din bruttoindtægt] til Forrådshuset, så der kan være Mad [spirituel føde] i MIT Hus [frelste sjæle]; sæt MIG på Prøve dermed, siger HÆRSKARERS HERRE, om jeg da ikke åbner eder Himmelens Sluser og udøser Velsignelse over eder i Overmål. Jeg vil for eders Skyld skræmme Æderne, så at de ikke ødelægger eders Lands Afgrøde, og eders Vinstok på Marken skal ikke slå fejl, siger HÆRSKARERNES HERRE. Og alle Folkene skal love eder, fordi I har et yndigt Land, siger HÆRSKARERNES HERRE”


Sodoma og Gomorras beliggenhed

I Første Mosebog 19:27-28 står der: “Næste Morgen, da Abraham gik hen til det Sted, hvor han havde stået hos HERREN, og vendte sit Blik mod Sodoma og Gomorra og hele Jordanegnen, så han Røg stige til Vejrs fra Landet som Røgen fra en Smelteovn”.

I de tidlige 1980ere bemærkede Ron Wyatt, arkæolog, opdagelsesrejsende og udforsker af bibelske steder, en mærkelig forekomst af nogle ”formationer”, da han bevægede sig langs med Det Døde Havs kyster. De mindede ham om bymure og bygninger, blot hvide i farven. I mange år gjorde han ikke noget ved sine mistanker, men i 1989 opdagede Ron noget, der overbeviste ham om, at disse farvede formationer ikke blot var geologiske formationer.

Mere end geologiske lag

Ron fandt en vej, der var blevet skåret igennem noget af det hvidlige materiale, og i det nyligt fritlagte materiale kunne man se en slags lagdeling, der krøllede i en sådan grad, at det var helt tydeligt, at der var tale om mere end geologiske lag.

Da de ledte i biblen efter antydninger af deres beliggenhed, fandt Ron og hans kone Mary Nell skriftsteder, der nævner fire af de byer der udgør grænserne af Kanaan:
“Så at Kana’anæernes Område strakte sig fra Zidon i Retning af Gerar indtil Gaza, i Retning af Sodoma, Gomorra, Adma,og Zebojim indtil Lasja” (1 Mosebog 10:19).

Det ville være mærkeligt, hvis Sodoma, Gomorra, Adma og Zebojim blev nævnt som grænseland, hvis de alle lå samme sted, i den sydlige ende af Det Døde Hav. Det ville være logisk, hvis byerne lå med en vis afstand fra hinanden, hvis det var nødvendigt at inkludere dem alle som grænsemarkeringer.

Den beliggenhed, som Ron havde fundet for lokaliteterne, var faktisk spredt over et område på omkring 75 kilometer. En af dem lå nord for Jeriko, hvilket stemte fuldstændig overens med biblen, der antyder at Zebojim skulle ligge nord for Det Døde Hav.
“Og Saul og hans Søn Jonatan og de Folk, de havde hos sig, lå i Gibeah i Benjamin, medens Filisterne lå lejret i Mikmas. Fra Filisternes Lejr drog så en Skare ud i tre Afdelinger for at plyndre; den ene Afdeling drog i Retning af Ofra til Sjualegnen, den anden i Retning af Bet Horon og den tredje i Retning af den Høj, som rager op over Zeboimdalen, ad Ørkenen til” (1 Samuel 13:16-18).

Senere i 1989 besøgte Ron og Mary Nell Wyatt lokaliteten lige neden for Masada, og de tog nogle prøver af det hvidlige materiale, der smuldrede i deres hænder og opløstes i småpartikler, der havde samme konsistens som talkumpulver. På samme tid fandt Mary Nell faktisk en svovlkapsel, der var indlejret i sammenpresset aske, men på daværende tidspunkt nåede man ikke frem til nogen konklusion på, hvad det var.

I oktober 1990 vendte Ron Wyatt og Richard Rives tilbage til området. Da de undersøgte området neden for Masada, opdagede de, at det lige havde regnet. Da de gik gennem området, så Richard noget, der lignede et åbent rum eller en hule et stykke væk, og da de nærmede sig området omkring hulen, så de en meget stor klump aske, der netop var faldet ned fra en højere beliggende del -  sandsynligvis på grund af den nylige regn. Da Ron standsede for at kigge på det, så han adskillige gullige kugler inde i den ituslåede aske, alle omgivet af en sort-rødlig, hård ring. Da han fik gravet en ud, kunne han se, at det var svovl. Ved nærmere undersøgelse, og nu klar over hvad man skulle kigge efter, kunne man konstatere, at der fandtes runde svovlkugler overalt i askeresterne.

Efter opdagelsen af svovlen begyndte “Wyatt Archaeological Research” et studie for at finde ud af, om svovl fandtes i denne form nogen som helst andre steder.  Ron og Mary Nell Wyatt tog sammen med Richard Rives til Washington DC, til Smithsonian Instituttet, og der undersøgte de instituttets udstillede svovleksempler i deres forskellige former.  Ingen af dem var runde kugler af pulveriseret svovl. Desuden var ingen af dem indkapslet. Smithsonian efterkom en anmodning om at få lov at undersøge andre prøver end dem, der var udstillet. Udstillingen af svovl fra hele verden bestod af mere end halvtreds eksemplarer.  Ingen af dem udviste de samme kendetegn som de svovlsten, der var blevet fundet i nærheden af “Jordanegnens byer”.

Ron Wyatt var ikke den første person, der havde opdaget svovlsten i nærheden af Det Døde Hav. Da William Albright og Melvin Kyle i 1924 begav sig afsted for at finde byerne Sodoma og Gomorra, fandt de også stykker af svovl i Det Døde Havs sydlige ende.

“... en region, hvorpå der er regnet svovl vil vise svovl. Og det gør den. Vi samlede ren svovl op, i stykker der var lige så store som spidsen af min tommelfinger. Det er iblandet bjergenes mergel på havets vestlige side, og kan nu findes spredt langs kysten selv på østsiden, seks til otte kilometer fra randen, der indeholder laget. Det er på en eller anden måde blevet spredt vidt og bredt over denne egn”. (Explorations at Sodom (Udforskning af Sodoma) af Dr. Melvin Kyle, 1928, s. 52-53)

Melvin Kyle var heller ikke den første, der så askeresterne. Den anden optegnelse, der nævner disse byer, er skrevet af Josephus i hans Wars of the Jews (Jødernes krige), Bog IV, kapitel VIII:
“Nu er dette land så ulykkeligvis brændt, at ingen har lyst til at betræde det; i gamle dage var det et glædens land, både på grund af dets frugtbarhed og dets byers rigdom, men nu er det brændt helt ned. Det fortælles, at det blev brændt af lynet på grund af dets beboeres ugudelighed og som konsekvens heraf er der stadig rester af den guddommelige ild; og sporene (eller skyggerne) efter de fem byer ses stadig …”
Josephus beskrivelse gengiver helt perfekt, hvordan disse askefyldte steder ser ud:

  “...nu er det brændt helt ned.”

Beretningen om Sodoma, Gomorra og ”hele Jordanegnen”, var ikke et eventyr. Det var en historisk begivenhed, der fandt sted præcis på samme måde, som den bibelske beretning beskrev den.

http://www.wyattmuseum.com/cities-of-the-plain.htm


Danish Alamo Literature

Kontakt os venligst for at få yderligere information eller mere litteratur om emner, der kunne have interesse.

Tony Alamo, World Pastor
Tony Alamo Christian Ministries Worldwide
P. O. Box 2948
Hollywood, CA 90078
Fireogtyve timers andagt og informationslinje: (661) 252-5686

Tony Alamo Christian Ministries Worldwide tilbyder et sted at bo med alle livsfornødenheder til alle i vore amerikanske afdelinger,
der af hele deres hjerte, sjæl, bevidsthed og styrke i sandhed ønsker at tjene HERREN

Gudstjenester afholdes i New York City hver tirsdag klokken 20:00 og hver aften i andre lokaliteter
Ring venligst på +1 (908) 937-5723 for information.
M ÅLTIDER SERVERES EFTER HVER GUDSTJENESTE.

Spørg efter Pastor Alamos bog The Messiah der viser KRISTUS fra det Gamle Testamente åbenbaret i over 333 profetier. Du kan blive arbejder i sjælehøsten ved at blive distributør af Pastor Alamos litteratur.Al litteratur og alle lydbudskaber er gratis, inklusive forsendelsen.
DENNE LITTERATUR INDEHOLDER FRELSENS SANDE PLAN
(Apostlenes gerninger 4:12).
SMID DEN IKKE VÆK, GIV DEN VIDERE TIL EN ANDEN.

Vi opfordrer jer, som bor i andre lande, til at oversætte denne litteratur til jeres modersmål. Hvis du genoptrykker den, så inkluder venligst denne copyright og registrering

© Copyright april 2015   Alle rettigheder forbeholdt World Pastor Tony Alamo ® Registreret i april 2015
DANISH—VOLUME 21200—SODOM AND GOMORRAH


Fodnoter:

1. 1 Mos. 18:20-33, 19:1-29, 5 Mos. 29:23 return

2. 1 Mos. Kap. 6-7, 4 Mos. 11:1, 5 Mos. 4:24, 10:17, 32:4, 15-16, 19-26, 35:43, Sl. 2:1-5, 12, 7:11-12, 11:5-6, 21:8-9, Es. 30:1-3, 30, 33, 66:15-16, 24, Jer. 7:20, 10:10, 21:11-14, Klages. 4:11, Nah. 1:2-8, Matt. 25:31-46, 2 Kor. 5:10-11, Hebr. 10:30-31, 2 Pet. 2:4-9, Jud. 7, Åb. 14:9-11, 20:11-15 return

3. 2 Mos. 20:1-7, 5 Mos. 5:1-21, Jos. 1:8, Sl. 119:9, 104-105, 130, Ordsp. 6:23, Mal. 4:4, Joh. 5:24, 8:31-32, 12:48, 15:3, 2 Tim. 3:15-17, Jak. 1:21-25, 2 Pet. 1:19 return

4. 1 Mos. 19:24-26, 5 Mos. 29:23, Es. 13:19-22, Jer. 50:40, Klages. 4:6, Sef. 2:9 return

5. 1 Mos. 13:13, 18:20-21, 19:1-13, 24-25, Ez. 16:49-50, Jud. 7 return

6. Es. 13:3-13, 24:1-21, 34:1-10, Ez. 22:25-31, 24:6-14, kap. 38, Joel 1:13-15, Sef. 3:8, Mal. 4:1, Matt. 24:3-7, 21-22, 29-34, Luk. 17:24-30, 2 Tess. 1:7-10, 2 Pet. 3:3-12, Åb. 6:15-17, 8:7-13, 9:1-19, 11:18, 16:1-11, 17-21, 19:11-21 return

7. 1 Mos. 19:4-13, 3 Mos. 18:20, 22, 20:13, 5 Mos. 22:5, 23:17-18, Dom. 19:22-28, 1 Kong. 14:22-24, Rom. 1:18, 24-32, 1 Kor. 6:9-10, 18, 10:8, 2 Kor. 12:21, Gal. 5:19-21, Ef. 5:3-6, Kol. 3:5-7, 1 Tess. 4:3, 1 Tim. 1:9-10, Hebr. 13:4, Jud. 7, Åb. 2:21, 9:21, 22:15 return

8. 4 Mos. 23:19, 1 Sam. 15:29, Sl. 119:89, Ordsp. 19:21, Præd. 3:14, Es. 14:24, 40:8, Jer. 4:28, Ez. 24:14, Dan. 4:35, Matt. 5:17-18 return


Prayer footnotes:

1. Sl. 51:5, Rom. 3:10-12, 23 return

2. Matt. 26:63-64, 27:54, Luk. 1:30-33, Joh. 9:35-37, Rom. 1:3-4 return

3. Apg. 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Joh. 1:7, Åb. 5:9 return

4. Sl. 16:9-10, Matt. 28:5-7, Mark 16:9, 12, 14, Joh. 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Apg. 2:24, 3:15, Rom. 8:11, 1 Kor. 15:3-7 return

5. Luk. 22:69, Apg. 2:25-36, Heb. 10:12-13 return

6. 1 Kor. 3:16, Åb. 3:20 return

7. Ef. 2:13-22, Heb. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Joh. 1:7, Åb. 1:5, 7:14 return

8. Matt. 26:28, Apg. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Kol. 1:14 return

9. Matt. 21:22, Joh. 6:35, 37-40, Rom. 10:13 return

10. Heb. 11:6 return

11. Joh. 5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Kor. 15:10, Åb. 7:14, 22:14 return

12. Matt. 28:18-20, Joh. 3:5, Apg. 2:38, 19:3-5 return

13. Deut. 4:29, 13:4, 26:16, Jos. 1:8, 22:5, 2 Tim. 2:15, 3:14-17, Jas. 1:22-25, Åb. 3:18 return