DAAR GAAT HET ALLEMAAL OM

Gedistribueerd door Tony Alamo Christelijke Genootschappen

Tijdens een verblijf in Chicago bezocht een van onze getuigenisteams een verzorgingstehuis. We brengen altijd presentjes naar de senioren en bezoeken hen in de verzorgingstehuizen omdat we ontdekten dat de meesten van hen nooit van iemand bezoek of presentjes krijgen en ze zo dankbaar zijn voor alles. We kunnen voor hen getuigen van het Woord van God, over verlossing, over de goedheid van God, over wat zij in het verschiet hebben liggen als zij Jezus accepteren en over wat zij in het verschiet hebben liggen als zij Jezus niet aannemen als hun persoonlijk Verlosser.

We worden koningen en priesters wanneer we herboren worden in de Geest.1 Dan zijn we werkelijk het Hemels koninkrijk, het complete lichaam van Christus met Christus als ons hoofd.2 Als koningen van het Koninkrijk kunnen we onze vijand, de duivel, overwinnen en overheersen. We geloven dat genezing een van de voorzieningen van het Hemels koninkrijk is. We houden ervan om te bidden voor de ouderen en alle anderen die ongezond, of aangetast door zwakheden en ziektes, zijn omdat wij weten dat zij al geheeld zijn. Christus betaalde een verschrikkelijke prijs voor deze gave en we zullen niet toelaten dat Satan ons niet meer laat geloven dat “door Zijn striemen we genezen zijn” (Jes.  53:5, ik Pet. 2:24). Christus zorgde dat het er voor ons was en nu hoeven we het enkel maar aan te nemen, te aanvaarden. Door het geloof worden we verlost en door het geloof genezen we.3

Terwijl we door de gangen liepen en de verschillende kamers in keken om te zien of een van onze oudere medemensen wakker was, zodat we voor hen konden getuigen, kwam uit een van de kamers een zwakke stem. Het was een damesstem, die ons vroeg om binnen te komen bij haar. Ze was een lief oud vrouwtje en ze heette Bessie Haskell. Ze vroeg ons, “Zijn jullie Christenen?” We antwoordden, “Ja.” Bessie vertelde ons dat zij een zeer bovennatuurlijke ervaring had gehad met de Heer Jezus.  Zij zei dat zij hem een belofte had gedaan en die belofte was dat zij iedereen zou vertellen waar Jezus over gaat. Zij zei dat ze dacht dat zij wist waar Jezus over gaat, maar als u verder leest zult u zien dat zij, na een heel leven in de kerk, helemaal niet wist waar Jezus over gaat. Ik, Tony Alamo, dacht dat voordat zij zou overgaan tot de Heer, het heel goed zou zijn om haar getuigenis niet ongehoord te laten omdat hij van belang is. Dit is wat Bessie me vertelde:

Ik werd geboren in Rensselaer, Indiana, op een boerderij met negen andere kinderen. Ik was op twee na de jongste. Ik woog maar iets meer dan een kilo toen ik op deze wereld kwam en ik was altijd heel klein en ziekelijk. Toen ik eindelijk groot genoeg was om naar de kerk te gaan, ging ik naar de Zondagsschool waar mijn tante les gaf.

Op een dag zei mijn tante tegen me, “Bessie, je bent nooit gedoopt en je kan nooit een lid van deze kerk worden totdat je voor het altaar gaat staan en de mensen vertelt dat je bij de kerk wilt en gedoopt wil worden.” Toen zei ze, “Jij wilt toch bij de kerk, nietwaar?” Ik antwoordde, “Ja, dat wil ik.” Een paar weken later gingen we naar de kreek; ik werd ondergedompeld en weer uit het water getild. Dat maakte me heel gelukkig omdat ik nu deel uitmaakte van de kerk.

Toen ik zeventien werd, ging ik bij mijn tante in Chicago wonen. Gedurende mijn verblijf in Chicago ging ik zelden naar de kerk. Ik had een baantje als babysitter. De moeder van de baby was heel ziek. De familie voor wie ik werkte was Katholiek en zij geloven dat iedereen ’s zondags naar de kerk moet gaan. Het was al zo lang geleden dat ik naar een kerk was geweest, dat ik dacht dat ik beter lid kon worden van deze kerk. Nou, om lid te worden van die kerk, moest ik weer gedoopt worden en dat gebeurde.

Daarna ontmoette ik mijn man en in de loop van enkele jaren kregen we twee kinderen. Ik had een huis en kinderen en alles was prachtig, behalve dat ik met zulke jonge kinderen weer niet naar de kerk kon gaan. Toen verhuisden we naar een andere buurt. Mijn oudere zus stierf, dus ik nam haar 4-jarige dochter in huis om haar op te voeden. Gedurende deze tijd, bracht mijn vader me nog drie kinderen. Hij zei dat ze uitgehongerd waren. Hun vader was een dronkaard en had hen verlaten, dus ik nam ze in huis. Nu had ik zes kinderen te voeden en vaak had ik niet genoeg voedsel voor mezelf en ging met honger naar bed. Ik werd zieker en zieker. Uiteindelijk ging ik naar de dokter en hoorde dat ik geelzucht had.

Ik hoorde dat mijn ooms been was geamputeerd en men zei dat hij niet meer lang te leven had. Hij wilde met ieder kind van mijn moeder spreken en hen tot Christus brengen. Dus, na al mijn broers en zussen, was het mijn beurt en moest ik ook bij hem komen. Hij smeekte me om Christus als mijn persoonlijke Verlosser te aanvaarden. Ik zei hem dat ik dat zou doen, maar niet die avond.

Hij nam mijn hand en zei, “Bessie, ik ga dood maar ik wil dat jij verlost ben voordat ik sterf.” Ik vertrok die avond zonder Christus te hebben aanvaard.

Toen ik thuis kwam, was ik heel rusteloos omdat de geelzucht erger werd. Ik was heel ziek, maar ik dacht er niet aan om Christus als mijn Verlosser te aanvaarden. Ik werd almaar zieker en zieker. Toen de dokter kwam, zei hij, “Bessie, je moet naar het ziekenhuis.” Ik antwoordde hem dat ik pas na oom George’s begrafenis zou kunnen gaan. Ik was zo ziek gedurende de begrafenis dat ik dacht dat ik dood neer zou vallen. Toen ik langs de kist liep, leek het alsof hij met zijn vinger naar me wees en zei, “Bessie, je bent verloren.” Ik zei, “Dat weet ik, oom George, maar nu bent u dood en ik weet niet wat ik moet doen.”

Op de weg van de begrafenis terug naar huis, kreeg ik spasmen en daarom ging ik in kritieke toestand direct naar het ziekenhuis, waar ik op een operatie voorbereid werd. Ik was af en toe buiten bewustzijn en ik hoorde de dokters zeggen dat ik de nacht niet zou overleven. Daar lag ik. Door mijn hoofd spookte, “...en ik ben niet verlost, ik ben tweemaal gedoopt maar ik ben niet verlost.” Toen ik bijkwam, zei ik tegen mijn arts, “Ik hoorde uit uw eigen mond dat ik zou sterven. Ik wil naar huis.” Daarom brachten ze me met een ambulance naar huis en zetten me in de eetkamer, waar een goed ziekenhuisbed geplaatst kon worden en er werkruimte was.

Ik gleed in lichte coma’s. Als je in coma bent, kan je soms horen als je niet te diep weg bent, maar tenslotte ben je er zo diep in dat je helemaal niet meer eruit komt en dat overkwam mij, ik gleed in de nachtelijke duisternis. Ik weet niet hoe ze weten dat je nog leeft. Je zweeft tussen leven en dood.

Ik denk dat het na de zesde dag was, dat ik uit mijn lichaam werd weggenomen. Mijn geest en mijn lichaam waren niet meer verbonden en ik zag Bessie Haskell op bed liggen. De geest nam me bij de rechterarm en trok me door de hoek van de kamer. Zodra we buiten waren zonk ik in de diepten der aarde en we gingen recht in een monsterlijke grot. Nu, als ik zeg een monsterlijke grot, dan bedoel ik ook een monsterlijke grot. Er waren duizenden en duizenden mensen. Je kan niet lopen - er bestaan geen stappen. Maar het is zwaartekracht en de zwaartekracht trok me naar beneden.

Hoe sneller we afdaalden, hoe harder ik huilde, “Oh, God, ik wilde nooit hier terecht komen. Sinds ik me kan herinneren, heb ik altijd gezegd, ‘Ik wil naar de Hemel als ik sterf.’ Hoe kom ik hier terecht? Waarom ben in op deze verschrikkelijke plek?” Hij stopte halverwege, liet me stoppen om te kijken en links voor me was een poel van vuur, een poel met vlammen van brandend zwavel en het was groot. Het was geen kleine poel. Het leek wel het IJsselmeer en de mensen moesten er doorheen. Wanneer ze er doorheen gingen, kon je hun verschrikkelijke kreten horen. Ik bleef zoeken naar waar ze mij wilden hebben en ik zei tegen de Heer, “Heer, vanaf dat ik een kind was, zei ik altijd dat ik naar de Hemel wilde als ik zou sterven. Vader God, als ooit iemand zich doodgewerkt heeft, dan ben ik het wel. Ik heb die vier kinderen en twee van mijzelf en nauwelijks genoeg voedsel om ze te voeden en ik eet heel vaak zelf niet, daarom kan ik zeggen dat ik mijn best heb gedaan om deze kinderen op te voeden. Vader, ik nam ze mee naar de kerk wanneer ik kon en Vader, ik had niet meer kunnen doen dan ik gedaan heb. Ik ben bij twee verschillende kerken geweest en ik ben tot tweemaal toe gedoopt. Hier ben ik op een plek waar ik nooit wilde zijn en in ’s Hemelsnaam, hoe kan ik er ooit uit komen?”

Toen liet de Heer me omhoogkijken en de Hemel zien en oh, wat een schoonheid! Maar ik zei, “Hoe kan ik daar komen?” Jezus zei, “Er is een hoge golf en niemand kan daaroverheen, behalve zij die wedergeboren zijn in de Geest van God en gewassen zijn in Zijn bloed.” Ik zei, “Maar het is te laat, het is te laat! Oh God, laat me niet achter op deze vreselijke plek! Toon me, Heer, wat ik kan doen. Zie Vader, U weet dat ik het heb geprobeerd en nu ben ik hier.”

Hij toonde me een groot kruis en Jezus droeg het naar de heuvel van Golgotha. Het werd op de grond gelegd en zij nagelden hem er op. Ze hadden ook de twee anderen en die waren nauwelijks in leven. Maar ik zag Hem. Toen Zijn handen werden vastgenageld en Zijn zij werd doorboord en het bloed eruit kwam, keek Hij op en Hij keek recht in mijn ogen en Hij zei, “Bessie, daar gaat het allemaal om. Daarvoor stierf ik.”

Hij keek me met zoveel medelijden aan en ik riep, “Oh God, niemand vertelde me dat ooit! Vader, niemand vertelde me dat ooit! Ik leefde als een klein kind, Vader en niemand scheen daar iets om te geven. Wisten ze dat ze me dit moesten vertellen en deden ze dat niet?” en Hij zei, “Oh ja, maar velen missen het.” Ik zei, “Ik heb een man en twee kleine kinderen thuis. Vader God, wie zal deze kinderen opvoeden, wie zal zorgen voor hun waardevolle kleine zielen?”

“Vader, laat me teruggaan. Laat me teruggaan, dierbare Vader. Ik zal over U getuigen zolang ik zal leven. Ik hef mijn rechterhand. Ziet U deze hand? Ik beloof en zweer u om te getuigen voor elke ziel. Ik zal U dienen, Vader. Ik zal U aanbidden, Heer. Ik zal deze kinderen opvoeden in de vrees voor de Heer. Mijn arme man weet het niet, heel weinig mensen weten het, maar oom George wist het. Maar niemand van ons weet het; mijn vader op de boerderij weet het niet; mijn moeder, die God beminde, wist het niet. Maar oh, God, ik weet het nu!”

Ik zeg je, mijn hart stroomde vol; mijn vreugde nam een aanvang. Ik wist de weg naar de Hemel en ik zou het vertellen aan de doktoren en de winkeliers en de verzekeringsagenten en alle anderen die aan mijn deur kwamen—aan iedere ziel die ik ken. “Vader, ik zal getuigen van Uw liefde en Uw macht.” Hij zei enkel tegen me, “Ik zal je aan je belofte houden, Bessie. Ik zal je er aan houden.” en Hij nam me weer bij de rechterarm, net zoals Hij de eerste keer deed en Hij raakte me aan bij de achterkant van mijn ellebogen en Hij bracht me langs dezelfde weg terug als waarlangs Hij me naar beneden had gebracht.

Ik zag mezelf door mijn eigen eetkamer gaan en ik zag acht of tien mensen. Mijn zus, Ida, zat aan het hoofd van het bed, waar dat koude lichaam lag. Het was ijskoud, maar mijn geest kroop er net weer in. Ik herinner me dat het startte bij mijn voeten en ik ging helemaal door naar boven. Ze zeiden, “Je bent zo koud, je bent zo koud, je bent zo koud.” Ik zei, “Ja, maar dat zal ik niet lang meer zijn, want ik heb een warm hart. Ik was bij Jezus.” Ze zeiden, “Waar was je?” Ik zei, “In de diepste hel, maar ik zal nooit teruggaan. Ik heb Christus gevonden. Ik heb God gevonden. Ik heb oom Georges God gevonden en ik ga Hem dienen.” En dat is precies wat ik deed.

De volgende zes nachten kon ik niet slapen. Ik bleef denken aan het visioen en wat ik zag en ik bleef denken, “Ik zal naar de mensen gaan. Ze weten het niet.” Ik keek iemand aan en die wist het niet. Ik keek iemand anders aan en die wist het ook niet. Ik vroeg me af hoe ik dit moest overbrengen aan de mensen, zodat ze weten dat God een plaats voor de zijnen heeft klaargemaakt? Ik zag het, ik zag het met mijn eigen ogen. Weet je, ik kwam terug en vertelde het mijn familie en zijn wilden het niet horen. Wanneer ik het tegenwoordig aan veel mensen vertel, willen ze het niet horen. Ze begrijpen het niet omdat het niet gepreekt is. Je moet wedergeboren worden en vriend, ik zeg je, er is geen andere weg onder de Hemel die je naar de Hemel kunt nemen, tenzij je biecht dat je een zondaar bent en de Heer Jezus Christus je offer voor zonden aanvaardt en dat kun je hier en nu doen. Er is geen zekerheid dat je over vijf minuten nog leeft, dus zeg dit gebed om hier en nu wedergeboren te worden:

Prayer

Mijn HEERE en mijn GOD, ik ben een zondaar, ontferm U over mijn ziel.1 Ik geloof dat JeZus ChristUS de Zoon van de levende GOD is.2 Ik geloof dat HIJ stierf aan het kruis en ZIJN dierbaar bloed vergoot voor de vergeving van alle zonden die ik eerder heb begaan.3 Ik geloof dat GOD >JeZus uit de dood heeft opgewekt door de kracht van de HEILIGE GEEST,4 en dat HIJ op dit moment aan de rechterhand van GOD zit en mijn belijdenis over mijn zonden en dit gebed hoort.5 Ik open de deur van mijn hart en nodig U uit in mijn hart, HEERE JeZus.6 Was al mijn vuile zonden weg in het kostbare bloed dat U in mijn plaats vergoot aan het kruis op Golgotha.7 U zult zich niet van mij afwenden, HEERE JeZus; U zult mijn zonden vergeven en mijn ziel redden. Ik weet dat omdat UW WoOrd, de Bijbel, dat zegt.8 UW WoOrd zegt dat U niemand zult afwijzen en dus ook mij niet.9 Daarom weet ik dat U mij gehoord hebt en weet ik dat U mij geantwoord hebt en weet ik dat ik verlost ben.10 En ik dank U, HEERE JeZus, voor het redden van mijn ziel, en ik zal mijn dankbaarheid tonen door te doen wat U mij opdraagt en door meer te zondigen.11

Jezus droeg op om na de redding gedoopt te worden, volledig ondergedompeld in water, in de naam van de VADER en de ZOON en de HEILIGE GEEST.12 Bestudeer ijverig de Statenbijbel en doe wat er in staat.13

De HEERE wil dat je anderen vertelt over je redding. Je kunt distributeur worden van de werken van dominee Tony Alamo over het evangelie. We zullen je de literatuur gratis toezenden. Bel of e-mail ons voor meer informatie. Deel dit bericht met anderen.

Als je wilt dat de wereld gered wordt, zoals Jezus het gebiedt, beroof God dan niet van zijn tienden en offergaven. God zei: “Zal een mens God beroven? Maar gij berooft Mij, en zegt: Waarin beroven wij U? In de tienden en het hefoffer. Met een vloek zijt gij vervloekt, omdat gij Mij berooft, zelfs het ganse volk [en deze hele wereld]. Brengt al de tienden [een ‘tiende’ is 10% van je bruto inkomen] in het schathuis, opdat er spijze [geestelijk voedsel] zij in Mijn huis [zielen gered]; en beproeft Mij nu daarin, zegt de HEERE der heirscharen, of Ik u dan niet opendoen zal de vensteren des hemels, en u zegen afgieten, zodat er geen schuren genoeg wezen zullen. 11 En Ik zal om uwentwil den opeter schelden, dat hij u de vrucht des lands niet verderve; en de wijnstok op het veld zal u geen misdracht voortbrengen, zegt de HEERE der heirscharen. En alle heidenen zullen u gelukzalig noemen; want gijlieden zult een lustig land zijn, zegt de HEERE der heirscharen.” (Maleachi 3: 8-12).


Dutch Alamo Literature

Neem contact op met ons voor meer informatie of voor literatuur over andere onderwerpen die van belang kunnen zijn.

Tony Alamo, World Pastor
Tony Alamo Christian Ministries Worldwide
P. O. Box 2948
Hollywood, CA 90078

Vierentwintiguurs gebeds- en infolijn : (661) 252-5686

Tony Alamo Christian Ministries Worldwide biedt een plek om te wonen met alle dingen die nodig zijn voor het leven voor al wie in onze locaties in de VS de HEERE echt willen dienen met heel hun hart, ziel, verstand en kracht.

Diensten worden elke dinsdag om 08:00 uur gehouden in New York en op andere locaties ’s avonds.

U kunt bellen met +1(908) 937-5723 voor meer informatie.
MAALTIJDEN WORDEN GESERVEERD NA ELKE DIENST.

Vraag naar dominee Alamo’s boek The Messiah, Het toont CHRISTUS vanuit het Oude Testament geopenbaard in meer dan 333 profetieën.

Word een winner van zielen, door een verdeler van dominee Alamo’s literatuur te worden.

Al onze literatuur en audioberichten zijn gratis, inclusief verzendkosten.

Deze literatuur BEVAT HET WARE heilsplan (Handelingen 4:12). Gooi het NIET weg, maar geef het door aan iemand anders.

Degenen onder jullie die in andere landen wonen, raden we aan deze literatuur te vertalen in uw moedertaal. Als u opnieuw wilt afdrukken, gelieve dit te doen met deze copyright en registratie:

© CopyrightMaart 2016  Alle rechten voorbehouden Wereldpastor Tony Alamo ® Geregistreerd Maart 2016
DUTCH—VOLUME 06300—THAT’S WHAT ITS ALL ABOUT BESSIE


footnotes:

1. Openb. 1:6, 5:10 2 Ef. 1:19-23, 2:12-22 3 Matth. 9:22, Marc. 5:34, 16:16, Luc. 17:19, Hand. 14:9-10 return

2. Psa. 51:5, Rom. 3:10-12, 23 return

3. Matt. 26:63-64, 27:54, Luc. 1:30-33, Joh. 9:35-37, Rom. 1:3-4 return


Prayer footnotes:

1. Psa. 51:5, Rom. 3:10-12, 23 return

2. Matt. 26:63-64, 27:54, Luke 1:30-33, John 9:35-37, Rom. 1:3-4 return

3. Acts 4:12, 20:28, Rom. 3:25, I John 1:7, Rev. 5:9 return

4. Psa. 16:9-10, Matt. 28:5-7, Mark 16:9, 12, 14, John 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Acts 2:24, 3:15, Rom. 8:11, I Cor. 15:3-7 return

5. Luke 22:69, Acts 2:25-36, Heb. 10:12-13 return

6. I Cor. 3:16, Rev. 3:20 return

7. Eph. 2:13-22, Heb. 9:22, 13:12, 20-21, I John 1:7, Rev. 1:5, 7:14 return

8. Matt. 26:28, Acts 2:21, 4:12, Eph. 1:7, Col. 1:14 return

9. Matt. 21:22, John 6:35, 37-40, Rom. 10:13 return

10. Heb. 11:6 return

11. John 5:14, 8:11, Rom. 6:4, I Cor. 15:10, Rev. 7:14, 22:14 return

12. Matt. 28:18-20, John 3:5, Acts 2:38, 19:3-5 return

13. Deut. 4:29, 13:4, 26:16, Josh. 1:8, 22:5, 2 Tim. 2:15, 3:14-17, James 1:22-25, Rev. 3:18 return