VLIEGENDE SCHOTELS ZIJN EINDTIJDPROFETIE

door Tony Alamo

Ik heb verschillende stukken literatuur geschreven over visioenen, tekenen en wonderen die mij toevertrouwd werden door de Heer.1 Er zijn nog veel meer visioenen, tekenen, wonderen en boodschappen die God mij gegeven heeft en waarover ik nooit geschreven heb. Ik had nooit gedacht dat ik een artikel zou schrijven over de ervaring die Susie en ik hadden met Ufo’s, maar de Heer heeft me nadrukkelijk opgedragen om dit verhaal nu te vertellen. En dat is waarom ik de wereld er nu van op de hoogte wil stellen.

Om te beginnen heeft mijn bekering in verschillende stappen plaatsgevonden. Al deze stappen waren extreem bovennatuurlijk. Zoals ik al eerder in artikelen schreef, heb ik nooit geloofd in God de Vader, Jezus Christus of the Heilige Geest, totdat God ongeveer vijfendertig jaar geleden Zijn bestaan en kracht aan mij bewees.

Vóór deze bovennatuurlijke ervaringen, die me hebben overtuigd dat God, Zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest echt zijn en alles menen wat in de Bijbel staat, had ik twee eerdere ervaringen, beiden toen ik nog een jongen was. Een ervan gebeurde toen ik ongeveer zes jaar oud was en de andere zo rond mijn  elfde.

Op zekere dag, toen ik zes jaar oud was, wandelde ik door wat velden in de buurt van het huis van mijn grootouders in Windham, Montana. Ik was nabij de Windham Hill waar de letter “W” in de rotsen was aangebracht en was op weg terug naar huis. Het was een prachtige lentedag. De zon scheen volop. Het was erg warm en er stond een zacht, koel briesje.

De huizen in Windham staan vrij verspreid. Ze staan niet dicht bij elkaar. Er waren destijds ongeveer vijftig inwoners, die in ongeveer vijftien huizen woonden en sommigen woonden op boerderijen. Er waren grote velden, verspreid over het hele dorp. Het postkantoor, de apotheek, de kruidenier en het snoepwinkeltje waren allemaal samen ondergebracht in een klein, houten gebouw dat eigendom was van Dhr. Duncan Gillespie, die er ook werkte. Windham is zo klein dat de bus er zelfs niet stopt, tenzij je ergens op de autoweg naast een telefoonpaal staat. Post wordt bij die telefoonpaal uit de bus gegooid, zonder dat de bus snelheid vermindert. Er was een treinstationnetje, een voedingsmiddelenwinkel, een bierzaakje waar mijn opa graag naartoe ging en een stenen schoolgebouwtje van twee verdiepingen hoog, waar ik naar school ging. Mijn moeder was de enige leerkracht in die school en ze gaf les aan leerlingen van de kleuterklas tot de middelbare school. De school bestaat niet langer omdat er niet genoeg leerlingen wonen.

Toen ik door dat veld liep, hoorde ik in de lucht de zoetste stem mijn naam roepen. Het gebeurde om de paar seconden. Er was helemaal niemand anders in de buurt. In de verte waren er een boerderij en drie andere huizen, waaronder het huis van mijn grootmoeder, en allemaal hadden ze gesloten stormramen en -deuren. Er was niemand te zien. In de zachte bries riep deze zoete en zachte stem mijn naam telkens weer. Hoewel deze stem in mij geen bovennatuurlijke ervaring teweeg bracht, heb ik nooit eerder iemand zo liefdevol en zoet  horen spreken, later ook nooit meer.

Een andere keer, toen ik tien of elf jaar oud was, in Helena, Montana, was ik rond 4.30 of 5.00 uur ‘s ochtends door de sneeuw op weg naar het bureau van de krant Helena Independent Record. Op dat uur vouwde ik de kranten voor mijn krantenronde en stak ze in de tas. Ik bewonderde de sterren. Ik had ze nog nooit zo fel zien schijnen. Ze schitterden allemaal veel feller dan de mooiste diamant die ik ooit gezien had. Het was zo mooi dat het voelde alsof ik in een sprookjesland was. Ik kon waardering en verwondering uit mijn wezen voelen komen. En zodra dat gebeurde, voelde ik een erg warme Geest of kracht over mij komen. Ik had het gevoel dat een of ander ongelooflijk gigantisch, warm en wonderbaarlijk Schepsel daarboven erg warm naar mij glimlachte.2 Ik werd er zo bang van dat ik mijn ogen onmiddellijk op de met sneeuw en ijs bedekte weg richtte. Na deze twee ervaringen kreeg ik te maken met wat men ook wel noemt de harde leerschool, maar ik had echter veel succes.

In Beverly Hills, Californië, ongeveer zeventien en een half jaar later, toonde God me hoe echt, angstwekkend, streng, eisend en overweldigend Hij is.3 Na deze zeer schokkende en verhelderende ervaring4 begon ik aan een zorgvuldige zoektocht om uit te zoeken wat deze eisende en strenge God van mij verlangde. Ik wist dat Hij me niet enkel op de hoogte wilde stellen van Zijn bestaan en Zijn strenge en dictatoriale aard.5 Ik had altijd gehoord dat God een mietje was, een watje. Hij is precies het tegenovergestelde.6

Na de geweldige en wonderbaarlijke openbaringen die ik ervoer toen ik verlost werd, ongeveer een jaar later en na nog een extreem bovennatuurlijke ervaring met de Heer, die aan Sue en mij vertelde dat we zouden trouwen, verkocht Sue al de meubels uit haar appartement, waarin we enkele honderden zielen tot de Heer hadden gebracht. We vertrokken naar Las Vegas om te trouwen. Ik kibbelde hierover met Sue, omdat ik vond dat God ons huwelijk al ingezegend had in het visioen dat zij had en in het visioen dat ik had en ik vond het dus niet nodig dat we ook nog eens door een mens getrouwd zouden worden.7 Sue zei dat mensen kwade dingen zouden zeggen als we geen huwelijkscertificaat hadden. “Zegt de Bijbel niet ‘Men moet Gode meer gehoorzaam zijn dan den mensen’? (Handelingen 5:29). Hoe dan ook zullen we naar Vegas gaan,” stelde ik. “Jij bent al vijfentwintig jaar lang een Christen en ik ben pas onlangs verlost. De Heer heeft me opgedragen naar jou te luisteren, dus gaan we.” En dus vertrokken we.

We begonnen ergens tussen ‘s avonds laat en ‘s ochtends vroeg door de woestijn te rijden. De weg waarop we reden was niet verlicht. Er waren helemaal geen lichtbronnen in de buurt. Het was een inktzwarte nacht zonder sterren of maan en er was enkel duisternis aan beide kanten van de weg en voor ons uit. Het enige licht kwam van onze koplampen en de weerspiegeling ervan op de witte lijnen van het weggetje. Susie begon te praten over vliegende schotels. Ze vertelde me hoe de oude profeet Ezechiël over hen sprak.8 Ze vertelde me ook dat God aan haar had geopenbaard dat de vliegende schotels die sommige mensen hebben gezien eigenlijk bovennatuurlijke wezens zijn, engelen uit de Hemel, die de aarde onderzoeken, net voor de wederkomst van Christus naar de aarde.

“Het zijn de engelen van de Heer, Tony,” zei Susan. Ze voegde eraan toe: “ Van alles wat God heeft, heeft Satan een vervalsing. God heeft boodschappers die door Hem gezonden zijn, zoals jij, Tony en ik.9 Satan heeft kwaadaardige gevallen engelen, valse profeten en valse predikanten in de wereld om de mensen te verwarren zodat ze niet verlost kunnen worden.”10 Ze vertelde me ook dat de gezanten van Satan de echte predikanten van God steeds in een kwaad daglicht stellen, door te zeggen dat ze altijd vertegenwoordigers zijn van de grootste cultus ter wereld, waarvan het hoofdkwartier in Rome, Italië ligt.11 “Ze noemen zichzelf Christenen, maar dat zijn ze niet.12 Ze hebben honderdduizenden Christenen, Joden en anderen gedood door ze op de brandstapel te zetten, voor de leeuwen te gooien of ze in ovens te stoppen, enz.13 Ze doen er ook alles aan,” zei ze, “om de echte afgezanten van God gevangen te zetten.”14 Ze vertelde me ook dat deze slechte wereldcultus, haar leider en de wereldregering die haar boze wil versterkt, in de Bijbel symbolisch “de grote hoer”,15 de moeder der gruwelen op aarde,16 “de valse profeet,” en “het beest” worden genoemd.17 Ze worden aangestuurd door de duivel,18 die in de Bijbel wordt gesymboliseerd door de “grote rode draak”19 en “de oude slang, genaamd Duivel en Satanas” (Op 12:9).

De stad waar de hoer met haar valse profeten haar boos beleid aan alle landen ter wereld oplegt, is niet symbolisch, maar letterlijk op te vatten. Het is de stad van de zeven bergen, Rome in Italië, de enige stad die bij deze omschrijving past.20 Er is maar één cultus ter wereld die zichzelf een kerk noemt en die bij de omschrijving van de grote hoer past. Geen enkele andere “kerk” komt zelfs ook maar in de buurt.

Susan stelde dat de valse profeet, met zijn valse kerk en zijn overheid, iedereen boycot, opsluit of vermoordt, die niet instemt met hun tirannie en op een slimme manier iedereen doet geloven dat zij geen schuld dragen omdat ze de communisten, Israël, Rusland, China, en zelfs de goddelijke, herboren Christenen de schuld geven van alle haat en gruwel die in de wereld heeft bestaan en heden ten dage nog bestaat.
God, die waarheid is, vertelt ons dat alle gruwel op aarde van de duivel komt, die Rome heeft gekozen als het centrum voor zijn cultus en zijn overheid.21 Zijn plan bestaat erin om zich als Sneeuwwitje te doen voorkomen.22 Niemand mag weten dat zijn kerk, zijn valse profeet en zijn wereldsysteem de incarnatie van Satan is.23 God zet Zijn incarnatie voort in uitverkoren menselijke lichamen en Satan, die alles nadoet, doet hetzelfde in het menselijk lichaam.24 Kijk dus uit voor valse broeders.25 Kijk uit voor Satan, belichaamd in de mens, zijn cultus en alle overheden die tegen het heilige Woord van God zijn.

Deze cultus uit Rome en al diegenen die er bij horen lopen over van haat. Ze begaan elke gruweldaad op aarde, gruweldaden die elke menselijke verbeelding tarten. Spirituele zaken, of ze nu goede dingen van God zijn of kwade dingen van Satan,26 kunnen door de menselijke geest niet begrepen worden. Men moet herboren worden uit de Geest om deze zaken te begrijpen.27 Dit is waarom God zegt dat de hele wereld verblind is door Satan.28 Rome heeft een etiket voor eenieder die dit openbaart; deze individuen worden namelijk voor leden van een gevaarlijke cultus aangezien en worden gehersenspoeld genoemd. Er is geen tussenweg. Je moet of in de Almachtige God de Heer geloven, of in de duivel, Satan, die de waarheid niet kan vertellen.29 Het is onmogelijk voor God om te liegen.30 Het is eveneens onmogelijk voor Satan en zijn volgelingen om de waarheid te vertellen.31 Geloof je liever de duivel die zegt dat ik haatdragend ben omdat ik de echte hater blootstel, of geloof je liever in God die stelt dat de duivel de haatdragende is?
Susie vertelde me dat hetzelfde gaande is met het fenomeen van vliegende schotels. “Satan heeft vervalsingen. Hij stuurt illusies naar verschillende mensen in de wereld zodat zij zijn verdorven waarnemingen zouden zien. Ik weet dat men ze ziet, maar de duivel doet iedereen geloven dat die vreemd uitziende wezens in die schotels van één of andere planeet afkomstig zijn, terwijl het in realiteit enkel illusies zijn. Volgens Gods Woord is er op geen enkele andere planeet leven “.32

Susan zei: “Laat ons bidden. Laat ons elkaars handen vasthouden en bidden en God het volgende vragen: ‘God, als er echt vliegende schotels bestaan, toon ze ons dan nu meteen.’”  De manier waarop Sue mij aansprak was bovennatuurlijk. Ik wist dat de Heilige Geest haar leidde om deze dingen tegen mij te zeggen, want bij elk woord dat ze zei kon ik de Heilige Geest mijn hart voelen aanraken.
De manier waarop dit alles gebeurde was een beetje beangstigend, want ik was pas onlangs verlost en wist het verloop van de dingen uit de bovennatuurlijke wereld nog niet goed te plaatsen. Alle visioenen, tekenen en wonderen die God aan mij had getoond deden me versteld staan, maakten me enerzijds zelfs bang voor Hem en deden me anderzijds voortdurend en op elk moment iets nieuws van Hem verwachten. Toen Susie met me sprak, wist ik op één of andere manier dat er iets stond te gebeuren. Ik was samen met haar in de donkere woestijn, zonder enige andere auto in de buurt, en ik hoorde haar zeggen: “Komaan Tony, laat ons elkaars handen vasthouden en bidden tot God om ons vliegende schotels te laten zien.” Ik zei: “Goed.” Zij reed en ik nam haar hand vast. Zij bad: “God, Almachtige Heer, als er echt vliegende schotels bestaan, toon ze ons dan, Vader, in de naam van Jezus.” Ik zei: “Amen, Heer.”

Zodra ze het gebed zei, en ik ‘Amen, Heer’ had gezegd, kwam er vanuit de verte snel een eskadron vliegende schotels op ons af. Bliksemsnel daalden ze van grote hoogte af totdat zij nog maar een paar centimeter van de voorruit van de wagen verwijderd waren.

Eerst kwam er maar één, toen twee, toen drie. Daarna volgden er nog drie in V-formatie. Aansluitend nog twee meer en uiteindelijk kwam er nog één vanuit de verte en in minder dan een seconde doken ze naar de voorruit van onze wagen, die ze op een haar na misten terwijl wij bleven rijden. Ze bleven maar komen, zes, twaalf, twee en één, telkens weer. Ik kon hun lichten, door onze achterruit, mijlenver in de nacht zien verdwijnen. Ze waren allemaal van dezelfde grootte, en waren gelijkmatig en goed verlicht, zowel aan de binnen- als aan de buitenkant. Ik kon niets binnenin de schotels zien. Het leken wel matte lichten. Ze leken niet uit metaal of eender welk ander aards materiaal gemaakt te zijn en ze zagen er ook niet uit als wolken of damp. Ze waren allemaal perfect rond. Ze maakten een zoevend geluid wanneer ze dichterbij de wagen kwamen, waardoor wij wisten dat ze uit één of andere materie gemaakt waren. Er waren er minstens honderd.

Susie, die nog steeds mijn hand vasthield, vroeg me: “Zie jij wat ik zie?” Ik zei: “In Godsnaam, ja!” Ze zei: “Wat?” Ik zei: “Vliegende schotels!” Ze zei: “Ja,” en kneep in mijn hand. Ik zei tegen Susie: “Stop de auto! Die dingen komen zo dichtbij, ze gaan nog tegen ons aanbotsen! Stop de auto! Hoe kan je blijven rijden wanneer die dingen tot op een paar centimeter van onze voorruit komen?” Tegen die tijd zat ik al half onder het handschoenkastje tegen Susie te praten. Tegelijkertijd bad ik: “God, stop alstublieft! Stop dit. We hebben het gezien. Ik heb de boodschap ontvangen. Dit is genoeg. Ik weet nu dat ze bestaan.”
Voor dit mij overkwam, dacht ik dat iedereen die over vliegende schotels sprak gek was, uitgezonderd zij die er werkelijk foto’s van hebben genomen. Sommige van de foto’s die ik heb gezien zijn identiek aan de Ufo’s die wij zagen. Anderen afbeeldingen lijken er helemaal niet op. Ik weet niet of diegenen die wij zagen echt waren of slechts vervalsingen van Satan. Maar ik heb wel verschillende mensen ontmoet die ze ook gezien hebben. Ik veracht eenieder die zomaar verhaaltjes verzint over om het even wat. Ik speel geen spelletjes en ik vertel geen leugens of verhaaltjes. Er is in de Bijbel zoveel om over te praten, er zijn zoveel wonderen en tekenen, en er gebeurt zoveel in deze laatste ogenblikken der tijd, dat niemand enige behoefte heeft om valse verhaaltjes te verzinnen.

Vliegende schotels van de Heer bestaan echt. Dit gebeurde ongeveer vierendertig jaar geleden. Ik had vóór dit moment nog nooit een vliegende schotel gezien en ik heb er sindsdien ook nooit meer een gezien. Wat ik hier geschreven heb is de waarheid. Ik geloof zonder enige twijfel dat mijn ziel naar de Hel zal gaan als ik enige onwaarheid heb verkondigd ten aanzien van de visioenen, tekenen en wonderen van de Heer die ik gezien heb. Hoewel Christus in een menselijk lichaam met Zijn discipelen op aarde rondliep, was het voor Hem onmogelijk om bij hen binnen te komen en spiritueel met de Vader en door de Geest in hen te leven. Dat was omdat Christus nog steeds in Zijn fysieke, menselijke lichaam zat. Hij moest Zijn lichaam verlaten, om het drie dagen later weer te betreden, te verrijzen, een gedaanteverwisseling te ondergaan, ten hemel te rijzen om de Heilige Geest te worden met de Vader, de Trooster, om Zichzelf aldus uit te storten, met de Vader en door de Geest, in al Zijn apostelen en discipelen, alsook in elk kind van God van elke leeftijd. Pas na Zijn Hemelvaart en pas nadat Hij de Heilige Geest, de Vader en de Trooster werd, was Hij in staat om Zichzelf te laten neerdalen, met al Zijn macht om te getuigen en om wonderen te verrichten, in Zijn discipelen en in iedereen die het verlossingsproces van God, zoals in het Woord wordt beschreven, wil navolgen.33 Ik zou nooit het welzijn van mijn ziel op het spel zetten door iets vals te zeggen. Wat ik hier verteld heb, heb ik gezegd in opdracht van de Heer, zodat jij verlost kan worden, net zoals ik verlost ben.

Velen zullen hetgeen ik geschreven heb bespotten, net zoals ik de loutere vermelding van vliegende schotels bespotte. Sinds ik ze voor de eerste keer zag, heb ik verschillende visioenen van de Heer gekregen. Ze zijn allemaal echt en zijn allemaal uitgekomen. Een van de dingen die de Heer erg haat, zijn valse profeten.34 Het staat vast dat valse profeten naar de Hel zullen gaan omdat ze liegen over zowel Gods Woord als over de zaken van God.35 Vele mensen verzinnen dingen om aan anderen te vertellen om, veronderstel ik, indruk op hen te maken. Mijn getuigenis is, dat ik nooit probeer indruk te maken. Voor ik werd verlost dacht ik nooit genoeg na over de mensen om indruk te willen maken en nu ik verlost ben is mijn enig voornemen om mensen naar Christus te leiden omdat Hij ons opdraagt dit te doen.36

Ik ken de Heer erg goed en ik ken de Bijbel erg goed. Hij is het Woord.37 Ik heb vele andere stukken literatuur waarvan ik dacht dat ze op dit moment het publiceren meer waard waren dan de ervaring die Sue en ik hadden met deze vliegende schotels. Maar de Heer vertelde me dat ik dit moest schrijven en uitgeven in mei 1999. Hij heeft de wereld “vele malen voortijds en op velerlei wijzen” gewaarschuwd dat Hij naar de aarde zou wederkeren (Hb 1:1),38 en dat als je niet verlost bent vooraleer Hij wederkeert of vooraleer jij Hem gaat ontmoeten, jouw ziel voor de eeuwigheid in de Hel zal verblijven.39

Iedereen die mij kent weet dat ik niet uit ben op populariteit of geld. Het kan me niet echt schelen of je me aardig vindt of niet, want ik zal mij nooit als politieke kandidaat presenteren. Ik ben niet uit op je stem of je geld. Ik predik Tony Alamo niet. Ik predik en leer de mensen aan om “God te vrezen en Zijn geboden te behouden, want dit betaamt alle mensen” (Pr 12:13) Ik zeg niet dat Hij van je houdt als je een duivel bent, een persoon die God verwerpt, want dat doet Hij niet.40 God zei: “Jakob heb Ik liefgehad en Ezau heb Ik gehaat” (Ro 9:13) Waarom zei God dat? Omdat Jacob van God hield en geloofde in de waarheid van de beloften van God.41 Hij geloofde dat er een grote erfenis zou zijn, terwijl Ezau zich er zo weinig van aantrok dat hij die verkocht voor een kommetje bonen.42

Als je in de Heer gelooft, ben je bezig Hem te zoeken.43 Je zoekt naar bewijs voor het volbrengen van de eindtijdprofetieën. Als je niet van de Heer houdt, als Hij je koud laat of je jezelf niets aantrekt van Zijn eindtijdprofetieën, dan ben je volop bezig je te verstrikken in de zorgen van deze wereld.44 Je bent verloren, en je zal nooit verlost worden. Op een goede dag zal je weten hoe dom het van je was om God in diskrediet te brengen, om Hem niet te geloven. Ik dank God dat ik gevrijwaard ben van veroordeling door de Heer. Ik dank Hem niet enkel omdat ik verlost ben, maar omdat ik verder verlost word door mijn ziel aan jou bloot te geven door je datgene te vertellen wat de Heilige Geest voor mij levend heeft gemaakt vanuit Zijn Woord en de wonderen die Hij mij getoond heeft.

De Heer stelt dat slechts enkelen het Koninkrijk Gods zullen ingaan.45 De verlosten bevinden zich altijd in kleine groepjes, nooit in gigantische religies. De wereldbevolking is vandaag de dag ongelovig, zoals in de dagen van Noach, zoals werd voorspeld.46 De hele wereld aanbidt de duivel.47 God verandert nooit.48 Hij heeft ons getoond dat het merendeel altijd fout is toen hij iedereen in de wereld doodde, behalve Noach en zeven van zijn familieleden.49 Hij belooft om hetzelfde nogmaals te doen, en deze keer met vuur.50 Weldra zal het merendeel van de wereldbevolking sterven en naar de Hel gaan.51 Enkelen zullen naar de Hemel gaan.52 Het is moeilijk voor de mensheid om haar ogen van de wereld af te nemen en op Christus te richten, maar dit is wat men moet doen om de eeuwigheid in de Hemel door te brengen, en niet in de Hel.53
De tekenen van de komst van Christus zijn hier.54 De engelen bestuderen de aarde. De kerk heeft veel afvalligen, wat het veelbetekenende en vervulde teken van de komst van Christus is, dat Paulus ons heeft gegeven.55 De wereldregering en -kerk zijn er al. De haat jegens God, het Christendom en de mensen van God is momenteel duidelijk zichtbaar. De wereldbevolking heeft in haar geest, hart en ziel duidelijk het teken van het beest gekregen. Zij zal het weldra ook op haar voorhoofd en rechterhand ontvangen, ten teken van haar trouw aan Satan.56

Je moet kiezen wie je in de huidige wereld wilt dienen, God of Satan en dan de eeuwigheid doorbrengen met diegene die je kiest.57 God geeft je geen andere keuze. Als het je keuze is om bij Christus in de Hemel te zijn, zeg dan dit gebed:

Prayer

Mijn HEERE en mijn GOD, ik ben een zondaar, ontferm U over mijn ziel.1 Ik geloof dat JeZus ChristUS de Zoon van de levende GOD is.2 Ik geloof dat HIJ stierf aan het kruis en ZIJN dierbaar bloed vergoot voor de vergeving van alle zonden die ik eerder heb begaan.3 Ik geloof dat GOD >JeZus uit de dood heeft opgewekt door de kracht van de HEILIGE GEEST,4 en dat HIJ op dit moment aan de rechterhand van GOD zit en mijn belijdenis over mijn zonden en dit gebed hoort.5 Ik open de deur van mijn hart en nodig U uit in mijn hart, HEERE JeZus.6 Was al mijn vuile zonden weg in het kostbare bloed dat U in mijn plaats vergoot aan het kruis op Golgotha.7 U zult zich niet van mij afwenden, HEERE JeZus; U zult mijn zonden vergeven en mijn ziel redden. Ik weet dat omdat UW WoOrd, de Bijbel, dat zegt.8 UW WoOrd zegt dat U niemand zult afwijzen en dus ook mij niet.9 Daarom weet ik dat U mij gehoord hebt en weet ik dat U mij geantwoord hebt en weet ik dat ik verlost ben.10 En ik dank U, HEERE JeZus, voor het redden van mijn ziel, en ik zal mijn dankbaarheid tonen door te doen wat U mij opdraagt en door meer te zondigen.11

Jezus droeg op om na de redding gedoopt te worden, volledig ondergedompeld in water, in de naam van de VADER en de ZOON en de HEILIGE GEEST.12 Bestudeer ijverig de Statenbijbel en doe wat er in staat.13

De HEERE wil dat je anderen vertelt over je redding. Je kunt distributeur worden van de werken van dominee Tony Alamo over het evangelie. We zullen je de literatuur gratis toezenden. Bel of e-mail ons voor meer informatie. Deel dit bericht met anderen.

Als je wilt dat de wereld gered wordt, zoals Jezus het gebiedt, beroof God dan niet van zijn tienden en offergaven. God zei: “Zal een mens God beroven? Maar gij berooft Mij, en zegt: Waarin beroven wij U? In de tienden en het hefoffer. Met een vloek zijt gij vervloekt, omdat gij Mij berooft, zelfs het ganse volk [en deze hele wereld]. Brengt al de tienden [een ‘tiende’ is 10% van je bruto inkomen] in het schathuis, opdat er spijze [geestelijk voedsel] zij in Mijn huis [zielen gered]; en beproeft Mij nu daarin, zegt de HEERE der heirscharen, of Ik u dan niet opendoen zal de vensteren des hemels, en u zegen afgieten, zodat er geen schuren genoeg wezen zullen. 11 En Ik zal om uwentwil den opeter schelden, dat hij u de vrucht des lands niet verderve; en de wijnstok op het veld zal u geen misdracht voortbrengen, zegt de HEERE der heirscharen. En alle heidenen zullen u gelukzalig noemen; want gijlieden zult een lustig land zijn, zegt de HEERE der heirscharen.” (Maleachi 3: 8-12).


Dutch Alamo Literature

Neem contact op met ons voor meer informatie of voor literatuur over andere onderwerpen die van belang kunnen zijn.

Tony Alamo, World Pastor
Tony Alamo Christian Ministries Worldwide
P. O. Box 2948
Hollywood, CA 90078

Vierentwintiguurs gebeds- en infolijn : (661) 252-5686

Tony Alamo Christian Ministries Worldwide biedt een plek om te wonen met alle dingen die nodig zijn voor het leven voor al wie in onze locaties in de VS de HEERE echt willen dienen met heel hun hart, ziel, verstand en kracht.

Diensten worden elke dinsdag om 08:00 uur gehouden in New York en op andere locaties ’s avonds.

U kunt bellen met +1(908) 937-5723 voor meer informatie.
MAALTIJDEN WORDEN GESERVEERD NA ELKE DIENST.

Vraag naar dominee Alamo’s boek The Messiah, Het toont CHRISTUS vanuit het Oude Testament geopenbaard in meer dan 333 profetieën.

Word een winner van zielen, door een verdeler van dominee Alamo’s literatuur te worden.

Al onze literatuur en audioberichten zijn gratis, inclusief verzendkosten.

Deze literatuur BEVAT HET WARE heilsplan (Handelingen 4:12). Gooi het NIET weg, maar geef het door aan iemand anders.

Degenen onder jullie die in andere landen wonen, raden we aan deze literatuur te vertalen in uw moedertaal. Als u opnieuw wilt afdrukken, gelieve dit te doen met deze copyright en registratie:

© Mei, 1999, 2015 Alle rechten voorbehouden Wereldpastoor Tony Alamo ® Mei 1999, 2015
DUTCH—FLYING SAUCERS ARE END-TIME PROPHECY


footnotes:

1. De Twee Getuigen van God (God’s Two Witnesses), par. 5-7, Dorre Botten, Dienaar van de Heer, Moeilijke Berg, De Spiegel, Rijk, Zwaargewichten, De Bodemloze Put, Regeneratie, In Stukken Uiteengevallen, Overtuigd, gratis, (Dry Bones, Servant of the Lord, Difficult Mountain, The Looking Glass, Wealthy, Heavyweights, The Bottomless Pit, Regeneration, Broken to Pieces, Convinced, free of charge). return

2. Deut 10:17, Job 13:11, 22:12, Ps 19:1-2, 68:33, 102:12, 24-27, 104:31, 139:3-13, Jes 57:15 return

3. Deut 7:21, 10:17, 28:15-68, I Sam 2:6-7, 10, Ezra 8:22, Job 9:4-7, 12, 12:14, 23:13, 26:11, 14, 41:9-10, Ps 66:3-7, 76:6-8, 97:1-6, 115:3, 145:6, Dan 4:35, Heb 12:25-26, 29 return

4. Tekenen der Tijden, Dorre Botten, Zwaargewichten, Smeltende Koude Harten (Signs of the Times, Dry Bones, Heavyweights, Melting Cold Hearts) return

5. Ex 34:14, Deut 6:13-15, Jes 30:30, 43:21, Jer 27:5, Dan 4:35, Nah 1:2-8, Mal 3:5, Rom 2:2, 5-8, Heb 10:30-31, Openb 11:18 return

6. Deut 7:21, 32:39, I Kron 29:11-12, II Kron 20:6, 25:8, Ezra 8:22, Ps 77:14-18, 145:6, Nah 1:3-6, Matth 10:28, Heb 10:26, 29 return

7. Dienaar van de Heer, De Twee Getuigen van God, In Stukken Uiteengevallen, Susanne’s Trouwjurk (Servant of the Lord, God’s Two Witnesses, Broken to Pieces, Susan’s Wedding Dress) return

8. Ez 1:15-25, 3:13, 10:9-17 return

9. Matth 10:5-8, Marc 3:14, 16:15, I Cor 1:21, Hand 5:42, 10:42, 16:10, II Tim 4:1-2, Openb 14:6 return

10. Matth 7:15, 24:24, Marc 4:15, II Cor 11:13-15, II Pet 2:1-3, I Joh 4:1 return

11. Openb 13:4-7, 17:3-9 return

12. Openb 2:9, 3:9 return

13. Openb 17:6, 18:24; De Vervolging der Kerken door de Nazi’s (The Nazi Persecution of the Churches), J.S. Conway, pp. 25-26; I. G. Farben, R. Sasuly, Boni en Gaer, pp. 128-129; Verraad van de Vrede (Treasons Peace), H.W. Armbruster, Beechhurst Press, pp. 345-347; Wall Street en de Opkomst van Hitler (Wall Street and the Rise of Hitler), A.C. Sutton, 76 Press; Informatie Alstublieft Almanak (Information Please Almanac), 1982, p. 98; De Holocaust van het Vaticaan (The Vatican’s Holocaust), Avro Manhattan, Ozark Books; Internationale Wereldwachters (World Watchers International), De Brusselse Geluidsbanden (The Brussel Tapes); Informatie Netwerk Tegen Oorlog en Fascisme (Information Network Against War and Fascism), Geluidsband “Auschwitz Paus” (“Auschwitz Pope”); Rookgordijnen (Smokescreens), Chick Pulikaties, p.35 (Chick Publications, p. 35); Wereldgeschiedenis vanuit Christelijk Persepectief (History of the World in a Christian Perspective), Deel 2, A Beka, 1981, p. 352 (Vol. 2, A Beka, 1981, p. 352) return

14. Dan 11:33, Joh 15:20, Openb 2:10, 12:13,17 return

15. Openb 17:1, 19:2 return

16. Openb 17:5 return

17. Openb 19:19-20, 20:10 return

18. Openb 13:2-4, 11-15, 16:13-14 return

19. Openb 12:3-4, 7-9, 20:2 return

20. Openb 17:1-9 return

21. Openb 17:1-9 return

22. II Cor. 11:14 return

23. Openb 12:9, 13:1-4, 13-18, 17:3-6 return

24. Joh 6:56-57, II Cor 5:18-20, 6:16-18, I Joh 2:18-19, 3:10, 4:13-17 return

25. II Cor 11:13-14, Gal 2:4 return

26. Rom 8:6-7, I Cor 2:14 return

27. Joh 3:3-8, I Cor 2:14 return

28. Matth 15:14, II Cor 4:3-4, I Joh 2:11, Openb 12:9, 13:1-8 return

29. Joh 8:44 return

30. Deut 32:4, Tit 1:2, Heb 6:18, I Joh 1:5 return

31. Joh 8:23, 44, Ef 2:2, I Tim 1:9-10, Openb 2:2 return

32. Gen hoofdst. 1-2 return

33. Hand 5:3-11, Openb 21:8, 27, 22:15 return

34. Spr 6:16-19, Jer 14:14-15, 23:32, Zach 8:17, Matth 7:15, Marc 13:22, II Cor 11:13-15, II Pet 2:1, I Joh 4:1-38 return

35. Mich 3:5-7, Matth 7:15, 22-23, II Cor 11:13-15, II Pet 2:1-3 return

36. Spr 11:30, Luc 14:23, Marc 16:15, Hand 26:16-18, 28:28, Rom 10:14-15, I Cor 10:33, Ef 3:7, II Tim 4:5, Tit 1:3 return

37. Joh 1:1, 14, I Joh 1:1-3, Openb 19:13 return

38. Matth 16:28, hoofdst. 24, Luc 21:7-36, I Thes 4:15-17, 5:2-3, II Thes 2:1-3, II Pet 3:3-4, 7, 10-12, I Joh 2:28, Openb 1:7, 22:12, 20 return

39. Jes 33:14, Matth 3:12, 8:12, 10:28, 13:41-42, 18:8, 25:41, 46, Marc 9:43-44, Luc 16:23-24, 26, II Thes 1:7-10, Openb 14:10-11 return

40. Deut 32:18-25, I Kron 28:9, Ps 2:4-6, 5:4-6, 50:22, Jer 6:19, 28-30, 7:25-29, 33, Hos 4:6, Matth 10:33, Joh 3:36, 12:47-48, Rom 1:18, Gal 5:19-21, Ef 5:5-6, II Thes 1:7-9, Heb 6:8, 10:26-31 return

41. Gen 28:12-15, 32:9-12, 24-29 return

42. Gen 25:29-34, Heb 12:16 return

43. Matth 5:6, 6:21, 33, Joh 14:23-24, 15:7, Hand 15:11, 16:31, Rom 10:17, Gal 3:11, Col 3:1-2, 16, II Tim 2:15, 3:15-17, Heb 11:6 return

44. Job 21:12-15, Ps 49:6-20, Spr 14:12, Pred 2:1-11, Matth 10:37-39, 16:24-26, 24:37-39, 44-51, Marc 4:18-19, Luc 12:16-40, 14:16-24, 21:34-36, Rom 8:6-8, I Cor 7:29-31, Gal 6:8, Phil 3:18-19, Col 3:2, Jac 4:4, I Joh 2:15-17 return

45. Matth 7:13-14, 20:16, 22:14, Luc 13:23-28 return

46. Matth 24:37-39 return

47. I Joh 5:19, Openb 12:9, 13:3-4, 8 return

48. Ps 33:11, 102:27, 119:89-90, Pred 3:14, Mal 3:6, Heb 1:10-12, 6:17-18, Jac 1:17 return

49. Gen 7:13-16, 21-23, II Pet 2:4-5 return

50. Ps 50:3-4, Jes 51:6, Matth 3:12, 13:40-42, II Thes 1:7-8, II Pet 3:3-7, 10-12, Openb 6:15-17 return

51. Job 21:30, Matth 7:13, 49-50, 25:29-34, 41-46, Luc 13:24-28, Rom 2:5-6, 8-9, Heb 10:26-27, Openb 20:11-15 return

52. Matth 7:13-14, 20:16, 22:14, Luc 13:23-25  return

53. Spr 14:12, Matth 6:19-24, 10:37-39, 16:24-27, 24:37-39, 44-51, Luc 9:23-26, 21:34-36, Gal 6:8-9, Phil 3:18-21, Col 3:2, I Joh 2:15  return

54. Dan 12:1-4, Joël 2:28-31, Matth 24:3-44, Luc 21:7-36, Hand 2:16-21, I Thes 5:1-4, I Tim 4:1-3, II Tim 3:1-9, II Pet 3:3-7, 10-12, Jud 17-18  return

55. II Thes 2:1-3  return

56. Openb 13:16-18, 14:9-11, 16:2, 19:20, 20:4  return

57. Gen 4:7, Deut 11:26-28, 30:15, Joz 24:15, Matth 6:24, Openb 22:17   return


Prayer footnotes:

1. Ps. 51:5, Rom. 3:10-12, 23   return

2. Matth. 26:63-64, 27:54, Luk. 1:30-33, Joh. 9:35-37, Rom. 1:3-4   return

3. Hand. 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Joh. 1:7, Openb. 5:9   return

4. Ps. 16:9-10, Matth. 28:5-7, Mark 16:9, 12, 14, Joh. 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Hand. 2:24, 3:15, Rom. 8:11, 1 Cor. 15:3-7   return

5. Luk. 22:69, Hand. 2:25-36, Heb. 10:12-13   return

6. 1 Cor. 3:16, Openb. 3:20   return

7. Ef.  2:13-22, Heb. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Joh. 1:7, Openb. 1:5, 7:14   return

8. Matth. 26:28, Hand. 2:21, 4:12, Ef.  1:7, Col. 1:14   return

9. Matth. 21:22, Joh. 6:35, 37-40, Rom. 10:13   return

10. Heb. 11:6   return

11. Joh. 5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Cor. 15:10, Openb. 7:14, 22:14   return

12. Matth. 28:18-20, Joh. 3:5, Hand. 2:38, 19:3-5   return

13. Deut. 4:29, 13:4, 26:16, Joz. 1:8, 22:5, 2 Tim. 2:15, 3:14-17, Jac. 1:22-25, Openb. 3:18 return