this site

Armenian Alamo Literature

ՊԱՊԻ ԳԱՂՏՆԻՔՆԵՐԸ

ՀԻՍՈՒՍՆ ԱՍԱՑ,ՈՐ ՍԱՏԱՆԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԿՈՒՆԵՆԱ

ՆՈՐ ԿԱՐԵՎՈՐ ԹԱՐՄԱՑՈՒՄ ՓԱԽՍՏԱԿԱՆ ՊԱՊԸ

ՄԻԱԿ ԵԼՔԸ

ԱՍՏԾՈՒՆ ՏԱՊԱԼԵԼՈՒ ԵՐԵՔ ԱՆՀԱՋՈՂ ՓՈՐՁԵՐԸ

ԴՈՒ ՑԱՆԿԱՆՈՒՄ ԵՍ ԼՍԵԼ ՀԱ՞ՐԹ, Թ՞Ե ՃՇՄԱՐԻՏ ԲԱՆԵՐ

Սուրբ ԾնունդըՓրկություն է

ԿՐՈՆԻ ԵՎ ՓՐԿՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՎԵՐԵՎՈՒՄ՝ ԴՐԱԽՔԻ ՀՐԱՇՔՆԵՐԸ, ԻՍԿ ՆԵՐՔԵՎՈՒՄ՝ ԱՇԽԱՐՀԻ ՆՇԱՆՆԵՐԸ

ՀՐԵՂԵՆ ՄԱՐՏԱԿԱՌՔԵՐԸ

ԱՍՏԾՈ ԲԱՆԱԿԸ ԵՒ ԵՐԿՆԱՅԻՆ ՈՒԺԵՐԸ (ԴԻՏՈՐԴՆԵՐԸ)

ԿԱՐՈ՞Ղ ԵՆ ԱՐԴՅՈՔ ՔՐԻՍՏՈՆՅԱՆԵՐԸ ՈՒՐԱՆԱԼ ՀԱՎԱՏՔԸ ԵՎ ՀԱՅՀՈՅԵԼ ՍՈՒՐԲ ՀՈԳԻՆ

ԻՆՔՆԱՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԵՂՔ Է

ՀԱՂԹԱՆԱԿ ՊՈՌՆՈԳՐԱՖԻԱՅԻ ԴԵՄ

ԱՆԱՊԱՏԻ ԶԻՆՎՈՐՆԵՐԸ

ԱՍՏՎԱԾ ՉԻ ՓՈԽՎԵԼ ԵՎ ԵՐԲԵՔ ՉԻ~ ՓՈԽՎԻ

ԶԻՆՎԵՔ

ԹՈՆԻ ԱԼԱՄՈՅԻ ՎԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ Չորացած Ոսկորները

 

 

 

 

Pastors Tony and Susan Alamo

 

 

To request CD's, cassette tapes, The Messiah Book, and
literature for distribution

e-mail:
Tony Alamo Christian Ministries

or write:
Tony Alamo, World Pastor
Tony Alamo Christian Ministries Worldwide
P. O. Box 2948
Hollywood, CA 90078 U.S.A.

Twenty-four hour prayer and information line: (661) 252-5686
fax (661) 252-4362