Skip to Content

Tony Alamo Christian Ministries

Tony Alamo Christian Ministries

Hebrew Alamo Literature

סודות האפיפיור

המשיח לפי נבואות התנ״ך

סודות האפיפיור

חדש עדכון חשוב האפיפיור הנמלט נכתב בשנת 1990, מאת טוני אלאמו

2009

יום כדור הארץ?

האדם ובעלי החיים שונים לחלוטין זה מזה

אלוהים אומר: לא מדובר על התחממות גלובלית - אלא על חום צורב וקיפאון עולמיים!

השירותים להגנת הילד, המחלקה לשירותי אנוש ושופטים מעורבים בפעילות שוק שחור; חטפו את ילדינו ועתה מכרו אותם

השמצות הורסות שם טוב

פנייה לשופטים ולכלל הציבור: אחריות גדולה מוטלת עליכם לפני אלוהים

2008

טוני אלאמו הודעה לעיתונות

2007

העץ

הַמַרְאָה

הכינו עצמכם

ההר הנורא

2006

עצמות יבשות

2005

רעידת-אדמה

היזהרו מקבלת ברכות מהוותיקן, מהכמורה שלו, ובעיקר מהאפיפיורים

2003

ממשלת העולם-האחד של השטן אומרת שאנו יכולים להיות חפים מפשע ועדיין להשתייך לשורת הנידונים למוות ״עובדת היותנו חפים מפשע אינה משנה דבר״ לרומא

סוכניה המרושעים של הממשלה הכלל-עולמית מתיימרים להיות סוכנים אמריקניים

עוד פרל הרבור

הדבר האמיתי, העיסקה האמיתית

שלום במזרם התיכון, התשובה היחידה

אלוהים לימדני את סוד ההגנה הרוחנית

מישהו צופה בנו!

״הנני״

אהבה וחיבה

חדש

האם אתה חי לפי אמונה או רגשות?

עידוד

איך לכלול את חיי אלוהים בקרבך

2001

ביטחון

חופשי

האם אני מעליב אתכם? האם אתם מתביישים בי?

קדושה

החטא של אי-אמונה

קבלת המשמעת של רוח הקודש

להגנה על מחשבותיך

מנהיגים ומושלים

החלפת הורים

הדרך לעוצמה

הצופן

2000

חיים המונהגים על-ידי רוח הקודש

לא להתפלל - זהו חטא

רוחניות עמוקה יותר

ישוע מעולם לא אמר ״אלי, אלי, למה עזבתני?״

התייחדות

הריתמה של אדוני

חמשת הצעדים לישועה

מסר מאלוהים

1999

צרות?

״המתן״

אלאמו היה חף מפשע!!

1998

ממיס לבבות קרים

מלא

הסירו את המסך המלוער

1997

היוולדות מחדש

לחצות את הגשר

בשליטת רוח הקודש

אל פחד

דין לשופטים

1996

שני עדי אלוהים

אנשים בעלי השפעה

אחדותו של אלוהים [קריאת שמע]

1995

עצמות יבשות
Pastors Tony and Susan Alamo
To request CD's, cassette tapes, The Messiah Book, and
literature for distribution.
e-mail: Tony Alamo Christian Ministries

or write:
Tony Alamo Christian Ministries Worldwide
P. O. Box 2948
Hollywood, CA 90078 U.S.A.

Twenty-four hour prayer and information line: 661-252-5686